Cieľom webinára je sprostredkovať prácu v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej skupinke. Umožní účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností a neistôt v oblasti integrácie detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom zariadení. Webinár bude prebiehať z veľkej časti formou diskusie a preto nebude záznam verejný.

Dátum: 3.2.2021
Čas: 13:30 (90 min.)
Lektorky: PaedDr. Ingrid Obložinská, Mgr. Jana Kružliaková

Webinár je určený pre učiteľky v predprimárnom vzdelávaní a odborných
zamestnancov v MŠ, asistentov učiteľa v predškolských zariadeniach.

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/17ugUt4J4J_9OkU8ELZmpdz5qCoDU_UclOzuZIR-1ATw/edit