Cieľom webináru je umožniť účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností, riešení aktuálnych problémov a nápadov pri práci so žiakmi, učiteľmi a rodičmi v podmienkach dištančného vzdelávania. Webinár bude prebiehať formou diskusie a preto záznam z neho nebude zverejnený.

Konzultačný webinár pre začínajúcich školských psychológov

Dátum: 20.1.2021
Čas: 13:30 (90 min.)
Lektori: PhDr. Jana Vernarcová,
PhD., PaedDr. Erik Papp

Webinár je určený pre začínajúcich školských psychológov.

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1Veg–e9jRMV4vbTi1Lx9egDt5b2DsDZNue8yu3JU8lg/edit