Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s rodičmi, udržiavania neustálej, obojsmernej komunikácie a vytvárania vzťahov vzájomnej spolupráce a dôvery v kontexte vytvárania lokálnej komunity, aj to bude obsahom webinára, ktorým vás bude sprevádzať Mgr. Monika Tomovčíková.

Lokálna komunita zapojená do politiky školy

Dátum: 12.11.2020
Čas: 13:30 (trvanie cca 60 minút)
Lektorka: Mgr. Monika Tomovčíková

Určené pre učiteľov, asistentov učiteľa, výchovných poradcov,
sociálnych pedagógov, komunitných pracovníkov, terénnych soc. pracovníkov…