Webinár predstavuje novovzniknutý manuál o práci liečebných pedagógov v školských podporných tímoch na základných školách. Autorky vysvetľujú proces vzniku manuálu a ponúkajú náhľad do jeho obsahu. Cieľom manuálu je podporiť začínajúcich liečebných pedagógov v školstve, predstaviť profesijný štandard liečebného pedagóga a priblížiť profesiu ostatným odborníkom. Súčasťou webinára budú aj praktické príklady liečebnopedagogických terapií a cvičení, ktoré môžu účastníkov inšpirovať pri príprave podporných a intervenčných programov pre žiakov.
.

Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

Dátum: 7.6.2022
Čas: 13:00 – 14:00 (60 min.)

Lektorky:
Mgr. Paulína Severíniová,
Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

Webinár je určený pre liečebných pedagógov, psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, iných odborných zamestnancov a širšiu verejnosť, ktorú zaujíma podpora celostného vývinu všetkých detí v škole a praktická realizácia inkluzívneho vzdelávania.

Prihlásiť sa môžete TU: https://cutt.ly/YJdhSsP