Webinár je určený (nielen) školským špeciálnym pedagógom. V závislosti od zloženia (profesie) účastníkov si zodpovieme najčastejšie otázky týkajúce sa práce školských špeciálnych pedagógov samotnej, ako aj ich pôsobenia v školách a školských podporných tímoch. Prosíme účastníkov aby poslali svoje podnety a otázky vopred v prihlasovacom formulári, facilitovaná diskusia a vzájomné zdieľanie budú tvoriť veľkú časť webinára.

Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga prakticky

Dátum: 28.10.2021
Čas: 14:00 (60 min.)
Lektorka: Mgr. Barbora Ugorová

Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov.


Prihlásiť sa môžete TU:
https://docs.google.com/forms/d/1u1LBtvyXEAH_gyzd1LF-iJ1k46GEA6DvMVavF6A6EcM/edit