Pri hľadaní optimálneho prístupu k motivovaniu žiakov v škole je potrebné zistiť, ktoré potreby sú v individuálnej hierarchii daného žiaka dominantné. Cieľom webinára je predstaviť niekoľko jednoduchých nástrojov na zistenie motivácie k učeniu u žiakov (DMV, M-2,SRQ-academic) a popísať typy tried s rôzne motivovanými žiakmi.

Motivácia k učeniu

Dátum: 27.10.2021
Čas: 13:30 (60 min.)
Lektorka: Mgr. Ivana Barqawi, PhD.

Webinár je určený pre pre psychologičky/psychológov a školské psychologičky/školských psychológov škôl a poradenských zariadení.

Obsahová štruktúra:

  1. Stručný teoretický vstup: motivácia
  2. Dotazník SRQ-academic
  3. Dotazník DMV
  4. Dotazník M-2
  5. Typy tried podľa motivácie žiakov
  6. Diskusia

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1e-QHQUBWlJJ3jeKEL0ftV9B6FbVNBONhK0VHmf54ghA/edit