Na webinár, ktorý sme nedávno prezentovali k téme vzdelávania detí a žiakov s poruchou sluchu na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni škôl hlavného vzdelávacieho prúdu, bude nadväzovať webinár formou diskusie. Po stručnom pripomenutí zásadných informácií z prvej časti, bude všetkým účastníkom poskytnutý priestor na vzájomné zdieľanie konkrétnych skúseností, poznatkov a námetov na riešenie problémov v danej problematike. Radi zodpovieme aj na Vaše otázky. Privítame, ak nám ich pošlete vopred mailom na adresu: katarina.zbortekova@vudpap.sk, lubica.krocanova@vudpap.sk.

Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu II.

Dátum: 15.2.2022
Čas: 
13:00 – 14:30

Lektorky:  PhDr. Katarína Zborteková, PhDr. Ľubica Kročanová
Webinár je určený pre odborných zamestnancov.


Prihlásiť sa môžete TU: https://cutt.ly/XOXhXow