Webinár je zameraný na problematiku vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v školách hlavného vzdelávacieho prúdu. Venuje sa typom porúch sluchu a ich prejavom v rečovej, kognitívnej a sociálnej oblasti u predškolákov a žiakov primárneho a sekundárneho vzdelávania.
Po šiestich týždňoch pre všetkých účastníkov webinára (ako uzavretú skupinu) zrealizujeme kauzistický webinár, ktorého cieľom bude zdieľanie informácií, ako preniesli účastníci webinára do svojej praxe získané poznatky.

Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu

Dátum: 30.11.2021
Čas:
13:00 (120 min.)
Lektorky: PhDr. Katarína Zborteková, PhDr. Ľubica Kročanová

Webinár je určený pre odborných zamestnancov.

Prihlásiť sa môžete TU: https://cutt.ly/ETGOSTo