Cieľom webinára je predstaviť inovatívne možnosti multidisciplinárnej diagnostiky v poradenských pracoviskách. Počas webinára budú pomenované vybrané prieniky inter a multidisciplinarity, modely koordinácie MDT, tímové role, procesy i kazuistiky dobrej praxe. Účastníci z pomáhajúcich profesií tiež získajú z perspektívy členov diagnostického tímu prehľad o nových multidisciplinárnych paradigmách, ktoré ponúkajú inšpiráciu ako zvládnuť transformačnú zmenu, a prejsť tak úspešne novú cestu – od diagnózy – cez štandardy – ku komunitnej inklúzii klientov.

Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? I. časť

Dátum: 25.3.2021
Čas: 13:30 (90 min.)
Lektorky: PhDr. Oľga Okálová PhD., Mgr. Veronika Šebeková,
Mgr. Veronika Luksa, Mgr. Veronika Šimúnková

Webinár je určený pre OZ, PZ a pomáhajúce profesie.


Prihlásiť sa môžete TU:
https://docs.google.com/forms/d/1EMX8Qpn_vaK-Jd8MQWxLuPDWvZ3ApEB2NCr_o10uGOs/edit