Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 rokov. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov so samotným testom, jeho princípmi využívajúce učebný potenciál dieťaťa, zameraním jednotlivých škál a subtestov ako aj s administráciou testu. Súčasťou webinára budú krátke kazuistiky využitia testu u rôznych cieľových skupín t.j. intaktnej populácie a populácie detí so ŠVVP (deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím, nerovnomerným a neštandardným vývinom).

Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

Dátum: 2.12.2020
Čas: 13:30


Lektori:PhDr. Bronislava Kundrátová
Určené pre začínajúcich psychológov poradenských zariadení.

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1BgM6IgEF8k-ocw_mKOhuVP5kbt8UwxCQc9e3kLwJQM4/edit