Online interaktívny workshop je zameraný na starostlivosť o svoju životnú rovnováhu ako jednej zo základných zručností kariérového poradcu, aby mohol byť podporný pre ostatných. Účastníci si sami na sebe zažijú koučovaciu aktivitu koleso životných hodnôt, cez ktorú si navnímajú svoju spokojnosť v rôznych oblastiach v rámci mapovania svojho životného priestoru. Zároveň sa pozrú na mechanizmus ich vzájomného prepojenia a čo možno zrealizovať, aby sme sa mohli priblížiť k predstave vybalansovanej budúcnosti. Tento workshop je prvý z minisérie workshopov, ktoré budú na seba voľne nadväzovať.

Je postavený na spolupráci, vzájomnej komunikácii a diskusii, preto vás prosíme o zapnuté kamery.

Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako si udržať životnú rovnováhu vo svete zmien

Dátum: 28.3.2022
Čas: 14:00 – 16:00 (120 min.)
Lektorky: Mgr. Katarína Štukovská, Mgr. Michaela Valicová, PhD.

Webinár je určený pre kariérových poradcov – PZ/OZ z CPPPaP a zo škôl.

Prihlásiť sa môžete TU: https://forms.gle/LQuaJhNFZeSn4xxA7