Nakoľko váš záujem o webinár bol enormný, čo nás veľmi teší, rozhodli sme sa ho zopakovať. Potešíme tých z vás, ktorí ste sa nemohli zúčastniť, nakoľko kapacity webinára sa rýchlo naplnili.

Cieľom webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam koncepciu odolnosti (reziliencie) a jej využitie v prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže. Lektorky predstavia príručky BOUNCE a na praktických príkladoch predvedú ich možné využitie v školskom prostredí. Webinár je taktiež zameraný na podporu odborných a pedagogických zamestnancov a zmiernenie ich obáv pri práci s týmito náročnými témami. Webinár pozostáva z úvodného stretnutia (90 min), samostatnej práce účastníkov pri aplikácii získaných poznatkov do praxe a z hodnotiaceho/kazuistického stretnutia (po 6 týždňoch) venovanému zdieľaniu skúseností. Webinár je určený pre odborných aj pedagogických zamestnancov základných (druhý stupeň) a stredných škôl.

Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

Dátum: 1.2.2022
Čas: 
14:00 – 15:30

Lektorky: Mgr. Jarmila Zsírosová, PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov.


Prihlásiť sa môžete TU: https://cutt.ly/hOqKMyM