Pozývame Vás na webinár určený pre odborných a pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach na tému: Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu. Školské podporné tímy sú pri prevencii a riešení šikanovania v školách kľúčovými partnermi, ktorí môžu napomôcť k včasnému odhaľovaniu signálov rovesníckeho násilia. Školský podporný tím svojimi aktivitami tvorí bezpečnú kultúru školy, dáva žiakom a pedagógom podporu pri riešení prípadov šikanovania a zefektívňuje prácu s obeťami, agresormi aj publikom, ktoré bolo svedkom šikanovania. Cieľom včasnej intervencie pri signáloch šikanovania je eliminácia traumatizácie obetí šikanovania, včasná práca s agresorom šikanovania a odstraňovanie patologických prvkov v skupinovej dynamike kolektívov s cieľom predchádzať vzniku šikanovania. Tešíme sa na Vašu účasť.
.

Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu
Dátum:
8.6.2022
Čas: 13:00 – 14:30 (90 min.)
Lektori:
Mgr. Ivana Kmeťová
Mgr. Peter Lengyel PhD.
Mgr. Slávka Varšová
PhDr. Lenka Sádecká – Ondrášková

Webinár je určený pre odborných a pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach.

Prihlásiť sa môžete TU: https://us02web.zoom.us/j/84449446467?pwd=MHVnUlhCcy95NFZKaSswOFJrV3M3UT09