V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a sebahodnotenie žiakov. Čím majú žiaci väčšiu dôveru vo vlastné schopnosti tým majú vyššiu tendenciu pracovať na úlohách s väčším úsilím a dané úlohy dokončiť. Výkon žiaka v škole je teda ovplyvňovaný nie len jeho schopnosťami ale aj tým, ako si tieto vlastné schopnosti sám uvedomuje. Takisto žiaci s pozitívnejším sebahodnotením majú často vyššiu motiváciu k práci, silnejšiu potrebu uspieť, a tiež vyššiu vieru vo svoje schopnosti zvládnuť učivo, v dôsledku čoho dosahujú lepšie výsledky v škole.

Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

Dátum: 30.9.2021
Čas: 13:30 (60 min.)

Lektorka: Mgr. Katarína Dančová, PhD.

Webinár je určený pre odborných zamestnancov.


Prihlásiť sa môžete TU:
https://docs.google.com/forms/d/1FLXcixA4qZvYJXs2x1OO0QGN8W5HHqvi4i896YlLVZ0/edit