Cieľom tohto informačno-praktického webinára je predstaviť pedagogickým zamestnancom, akým spôsobom je vhodné používať metodiku Skríningu v predškolskej triede. Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní budú môcť od januára 2023 používať všetci zamestnanci predškolských zariadení, ktorí učia v predškolských triedach deti, ktoré dovŕšili 5 rokov a viac.

Účastníci a účastníčky webinára si budú môcť vyskúšať nielen to – kde a akým spôsobom sa k metodike Skríningu dostanú, ale aj napríklad to, ako správne takýto test vyplniť, či správne vyhodnotiť a s výsledkom pracovať ďalej. V neposlednom rade je webinár vhodný aj pre odborných zamestnancov v centrách poradenstva a prevencie, ktorých sa problematika priamo týka.

Webinár nemá charakter vzdelávacej aktivity – účastníci a účastníčky preto neobdržia certifikát ani osvedčenie o jeho absolvovaní, získajú však cenné informácie a praktické rady k administrovaniu metodiky skríningu v predškolskej triede, ktoré následne budú môcť šíriť ďalej. Tí, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť v tomto termíne, si budú môcť pozrieť webinár zo záznamu a nájsť tak odpovede na otázky k používaniu tejto metodiky.

.
Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Informačno-praktický webinár s informáciami potrebnými k používaniu metodiky Skríningu
.
Dátum: 19.12.2022
Čas: 13:30-14:30 (60 min.)
Lektori: Mgr. Ivan Belica, PhD., Mgr. Karin Belovičová
Webinár je určený pre všetkých zamestnancov predškolských zariadení, ideálne však pre PZ predškolských tried a OZ v poradenských centrách
.

Prihlásiť sa môžete TU: https://cutt.ly/G0dkcvA