1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci.
2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie a ukážky: sociometria, párové porovnávanie, hodnotiace stupnice, plebiscit náklonnosti a odporu
3. Možnosti využitia získaných informácií o sociálnych vzťahoch v triede: informovanie o výsledku, budovanie pozitívnej triednej klímy.

Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

Dátum: 26.11.2020
Čas: 13:30


Lektori: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD, doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Primárne určené pre pedagogické zamestnankyne/pedagogických zamestnancov základných škôl.

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1M5O0qzTyuroF2it5GybLW2eQKT9shhxLnsI5OQeOaPY/edit