Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce slovenský jazyk. Administruje sa na konci predškolského a/alebo začiatkom školského veku za účelom posúdenia ich pripravenosti na školské vzdelávanie. Zachytáva aktuálnu úroveň v oblastiach, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie edukačných požiadaviek, pomáha identifikovať silné stránky dieťaťa i jeho prípadné nedostatky. Skupinová forma, na rozdiel od individuálneho testovania, umožňuje sledovať nielen porozumenie a spôsob plnenia inštrukcií, výkon v úlohách, ale zachytiť tiež niektoré osobnostné, emocionálne a sociálne charakteristiky (napr. samostatnosť, tempo riešenia v porovnaní s ostatnými deťmi v skupine a pod.), čo dopĺňa a pomáha spresniť relevantné informácie aj pre odporúčanie ďalších postupov.

Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

Dátum: 25.11.2020
Čas: 13:30


Lektor: PhDr. Eva Farkašová, CSc.
Určené pre CPPPaP.

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1hyOYxd9e7K_k6W6vT9-5oihsUNMfDDacF8hmNWZ-9vI/edit