Webinár je určený pedagógom a odborných zamestnancov (ZŠ a SŠ) z praxe a ich podpore pri riešení konkrétnych Individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre ich žiakov so ŠVVP, formou kazuistík. Záujemci pošlú v predstihu písomne (stručne) svoj konkrétny problém, ktorý majú pri tvorbe alebo realizácií IVP na škole, a online ho v kocke odprezentujú, potom budeme spolu hľadať riešenie a konzultovať.

Tvorba a realizácia IVP

Dátum: 24.3.2021
Čas: 13:30 (90 min.)

Lektor: Mgr. Martin Kmeť

Webinár je určený pre pedagógov a odborných zamestnancov (ZŠ a SŠ) z praxe.


Prihlásiť sa môžete TU:
https://docs.google.com/forms/d/1wpsjbZelmnYkS451RJxYQT8yRTX-Mfio6AfoENmHSEs/edit