Home»Webinars»Zostrihy pre OZ a PZ
Zostrihy pre OZ a PZ2021-01-20T17:17:42+01:00

ZOSTRIHY WEBINÁROV PRE OZ a PZ

Webinár #80 – Návrh terapeutického štandardu narušenia zvukovej roviny reči

September 18th, 2022|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Návrh terapeutického štandardu narušenia zvukovej roviny reči”. Vo webinári budete mať možnosť získať viac informácii o voľbe terapeutickej metódy a cieľoch terapie, princípoch a zložkách [...]

Webinár #79 – Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu

June 15th, 2022|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: [...]

Webinár #78 – Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

June 13th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=oeG7vT85S_M

Webinár #77 – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch

May 31st, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete [...]

Webinár #76 – Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie

May 24th, 2022|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie”. Ak ste sa ho [...]

Webinár #75 – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako sa napojiť na svoje zdroje a zvládnuť svoje neistoty

April 20th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako sa napojiť na svoje zdroje a zvládnuť svoje neistoty”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, [...]

Webinár #74 – Poradenské zariadenia a školské podporné tímy

April 14th, 2022|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Poradenské zariadenia a školské podporné tímy”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=2ILI8x0cAvo [...]

Webinár #73 – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako si udržať životnú rovnováhu vo svete zmien

April 1st, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu - Ako si udržať životnú rovnováhu vo svete zmien”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si [...]

Webinár #71 – Ako naučiť deti v MŠ využívať zdravé formy zvládania záťažových situácií

February 7th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Ako naučiť deti v MŠ využívať zdravé formy zvládania záťažových situácií”. Cieľom tohto interaktívneho webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam akým spôsobom je [...]

Webinár #70 – Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

February 4th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže”. Cieľom webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam koncepciu odolnosti (reziliencie) a jej využitie v prevencii [...]

Webinár #69 – Diagnostika a Terapia rodiny

January 21st, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Diagnostika a Terapia rodiny”. Účastníci/čky webinára sa dozvedia o možnostiach diagnostiky a terapie rodiny v zmysle pripravovaných štandardov práce odborných zamestnancov . Zároveň [...]

Webinár #67 – Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu

December 8th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu”. Webinár je zameraný na problematiku vzdelávania žiakov so sluchovým [...]

Webinár #66 – Ako sa CPPPaP a CŠPP vedia zapojiť do projektov Erasmus+

November 29th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Ako sa CPPPaP a CŠPP vedia zapojiť do projektov Erasmus+”. Pripravili sme informačný webinár k programom ERASMUS+ a Európskeho Zboru Solidarity pre školské [...]

Webinár #65 – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách, druhá časť – SWOT

November 10th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách, druhá časť – SWOT”. Ponúkneme Vám „ochutnávku“ z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky [...]

Webinár #64 – Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga prakticky

November 9th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga prakticky”. Webinár je určený (nielen) školským špeciálnym pedagógom. V závislosti od zloženia (profesie) účastníkov si zodpovieme najčastejšie otázky [...]

Webinár #62 – Rizikové správanie žiakov v škole a čo s ním?

November 4th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Rizikové správanie žiakov v škole a čo s ním?”. Cieľom webinára je poskytnúť sumárne informácie o tom, čo je rizikové správanie žiakov v [...]

Webinár #61 – Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

October 7th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov”. V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a [...]

Webinár #60 – Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách

June 21st, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách”. Dištančné poradenstvo má niekoľko foriem. Jednou z nich je telefonické poradenstvo, ktoré predstavuje pre klientov [...]

Webinár #59 – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? II. časť

May 24th, 2021|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert? II. časť". Koordinácia multidisciplinárneho tímu je dôležitým procesom, ktorý ovplyvňuje nielen úspešnosť fungovania samotného tímu, [...]

Webinár #56 – ,,Samohodnotenie – a čo s ním?”

May 3rd, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Samohodnotenie - a čo s ním?". Tento webinár je jedným zo súborov podporných nástrojov, ktoré vznikajú v rámci Inštitútu kvality, prostredníctvom ktorých [...]

Webinár #55 – “Motivácia trochu inak” POKRAČOVANIE I.

April 12th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Motivácia trochu inak" pokračovanie č. 2. Pozývame vás na pokračovanie zážitkového, neformálneho webinára „Motivácia trochu inak". Na našom prvom stretnutí ste s [...]

Webinár #53 – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? I. časť

April 1st, 2021|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert?”. Cieľom webinára je predstaviť inovatívne možnosti multidisciplinárnej diagnostiky v poradenských pracoviskách. Počas webinára budú pomenované vybrané [...]

Webinár #52 – Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore

March 19th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore”. Čo je skupinová dynamika a aké sú možnosti využívať ju pri práci v skupine [...]

Webinár #49 – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

March 1st, 2021|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Interaktívne vzdelávanie v online priestore. Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania [...]

Webinár #48 – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

February 2nd, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér. Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom [...]

Webinár #47 – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

February 2nd, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina. Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči [...]

Webinár #46 – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

January 29th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách - IKIGAI. Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v [...]

Webinár #45 – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

January 13th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac. 1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku [...]

Webinár #44 – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

January 8th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Preventívny program ,,V SIETI" (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby). Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako [...]

Webinár #42 – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

December 29th, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou. ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi [...]

Webinár #40 – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

December 21st, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch. Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú [...]

Webinár #39 – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

December 14th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ - 7. Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 [...]

Webinár #37 – Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

December 6th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra. Prostredníctvom tohto webinára sa pokúsime zodpovedať vaše otázky na to ako terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra môže byť [...]

Webinár #34 – Online kariérové poradenstvo – Ako na to

November 26th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Online kariérové poradenstvo – Ako na to?". Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového [...]

Webinár #32 – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

November 16th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie. „Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších [...]

Webinár #31 – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

November 13th, 2020|Tags: , , , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V rámci [...]

Webinár #30 – Posudzovanie školskej pripravenosti detí zo SZP/MRK – pre CPPPaP

November 6th, 2020|Tags: , , |

Posudzovanie dosiahnutej úrovne psychického vývinu v predškolskom veku u detí zo SZP/MRK je diskutabilné samo osebe. Navyše, ak má ísť o posúdenie ich pripravenosti na školské vzdelávanie. Očakávame, že situáciu [...]

Webinár #29 – Program “Zippyho kamaráti”

November 2nd, 2020|Tags: , |

Aktuálna situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu poukázala na obrovskú potrebu práce s emóciami. VÚDPaP v rámci postupného predstavovania inovatívnych nástrojov podpory práce s dieťaťom a [...]

Webinár #28 – Dištančné vzdelávanie u integrovaných žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii

October 19th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dištančné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, pozrite si ho tu: [...]

Webinár #21 – Dobrá prax a multidisciplinárny prístup pre odborných a pedagogických zamestnancov

August 6th, 2020|Tags: , |

Pozrite si záznam z nášho webinára Dobrá prax a multidisciplinárny prístup   Multidisciplinárny prístup a formuláre dobrej praxe tvoria základné piliere pri tvorbe procesných (a ďalej aj obsahových a [...]

Webinár #20 – Späť do školy a práce: ako zvládnuť prechodové obdobie a podporiť žiakov a študentov v triede

July 24th, 2020|Tags: , |

Zaujíma vás, ako nás ovplyvnila korona kríza a ako zvládnuť prechod na "nový normál"? Aké sú tzv. prechodové rituály v rôznych vývinových obdobiach? Pozrite si zostrih z nášho webinára.   [...]

Webinár #17 – Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi, s triedou

June 19th, 2020|Tags: , |

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov, aj veľa otázok. Preto sme sa rozhodli pripraviť špeciálny webinár pre učiteľov a [...]

Webinár #1 – Ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK?

March 30th, 2020|Tags: |

„V týchto dňoch mi telefonujú deti z rómskych komunít, ktoré sa ma pýtajú, kedy sa opäť otvoria školy. Mnohé hovoria, že by sa do nich radi vrátili,“ hovorí riaditeľka VÚDPaP [...]

Categories

Go to Top