Home»Webinars»Zostrihy pre školských psychológov
Zostrihy pre školských psychológov2021-01-20T17:17:49+01:00

ZOSTRIHY WEBINÁROV PRE ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Webinár #57 – Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

May 6th, 2021|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich”. 1. Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“ 2. Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti [...]

Webinár #54 – Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity

April 1st, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity”. 1. Stručný teoretický vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita 2. Predstavenie screeningových metód: SUDS, SIDS, [...]

Webinár #51 – Školská pripravenosť – je niečo nové?

March 13th, 2021|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školská pripravenosť - je niečo nové?”. Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním [...]

Webinár #43 – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

January 5th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov. Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich [...]

Webinár #36 – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

December 5th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov. Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce [...]

Webinár #35 – Práca so skupinou v online priestore

November 29th, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Práca so skupinou v online priestore. Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou [...]

Webinár #33 – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

November 23rd, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Lokálna komunita zapojená do politiky školy. Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s [...]

Webinár #26 – Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede

September 17th, 2020|Tags: , |

Cieľom webinára je informovať o komunitných a poradných kruhoch, o ich špecifikách a prínosoch pre žiakov aj učiteľov. Témou bude aj ako kruhy do života školy uvádzať. Webinár má [...]

Webinár #25 – Manuál začínajúceho psychológa

September 8th, 2020|Tags: , |

Pozrite si online webinár  s názvom "Manuál začínajúceho psychológa" ktorý lektorovali PaedDr. Erik Papp a PhDr. Jana Vernarcová, PhD. https://www.youtube.com/watch?v=z68N4zRLKP8 PRIHLÁSENIE [...]

Webinár #17 – Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi, s triedou

June 19th, 2020|Tags: , |

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov, aj veľa otázok. Preto sme sa rozhodli pripraviť špeciálny webinár pre učiteľov a [...]

Webinár #14 – Školskí psychológovia č.7 – Úloha školského psychológa v koranakríze a po nej z pohľadu CPPPaP

May 19th, 2020|Tags: , |

Pozrite si v poradí siedmy webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=7Q-pKbyomrM PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE [...]

Webinár #13 – Školskí psychológovia č.6 – Úloha školského psychológa v koronakríze

May 19th, 2020|Tags: |

Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=NaWobwD9wo4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE PRIHLÁSENÝ/Á [...]

Webinár #12 – Školskí psychológovia č.5 – Úloha školského psychológa pri závislosti v rodine

May 15th, 2020|Tags: , |

Od začiatku koronakrízy pre vás pripravujeme webináre. Veľký ohlas majú tie, ktoré ponúkame špeciálne pre školských psychológov. Pozrite si ich piaty diel:

Webinár #8 – Školskí psychológovia č.4 – Ďalšie kontaktné osoby

April 28th, 2020|Tags: , |

Ako môže byť v tomto období nápomocná školská rada? Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov. https://www.youtube.com/watch?v=sFvgFtxBiS4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE [...]

Webinár #7 – Školskí psychológovia č.3 – Ako kontaktovať klienta pri koronakríze?

April 22nd, 2020|Tags: , |

https://www.youtube.com/watch?v=MlF27gaE_E4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE PRIHLÁSENÝ/Á REGISTRÁCIA PRE OZ PLNÉ RUKY [...]

Webinár #6 – Školskí psychológovia č.2 – Prvé kroky školského psychológa pri COVID-19

April 20th, 2020|Tags: , |

Aké kroky by mal v rámci odbornej činnosti  robiť školský psychológ v čase COVID-19? Pozrite si, ako môžete odbornú činnosť robiť v tejto mimoriadnej situácii. Poradíme, aké by mali byť prvé [...]

Webinár #4 – Školskí psychológovia č.1 – Kde hľadať informácie?

April 16th, 2020|Tags: , |

Milí kolegovia – školskí psychológovia! Nakrútili sme pre vás sériu krátkych videí o aktuálnych otázkach v školskej psychológii.  Ak máte námety, píšte nám na koronavirus@vudpap.sk Pozrite si, ako a kde hľadať v súčasnej [...]

Categories

Go to Top