Zostrihy2021-01-29T21:18:02+01:00

ZOSTRIHY WEBINÁROV

PODĽA KATEGÓRIÍ

Pre OZ a PZ
Pre školských psychológov
Pre rodičov, terénnych soc. pracovníkov a pedagog. asistentov
Pre sociálnych pedagógov

ZOSTRIHY Z WEBINÁROV

Webinár #79 – Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu

June 15th, 2022|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: [...]

Webinár #78 – Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

June 13th, 2022|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=oeG7vT85S_M

Webinár #77 – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch

May 31st, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete [...]

Webinár #76 – Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie

May 24th, 2022|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie”. Ak ste sa ho [...]

Webinár #75 – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako sa napojiť na svoje zdroje a zvládnuť svoje neistoty

April 20th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako sa napojiť na svoje zdroje a zvládnuť svoje neistoty”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, [...]

Webinár #74 – Poradenské zariadenia a školské podporné tímy

April 14th, 2022|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Poradenské zariadenia a školské podporné tímy”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=2ILI8x0cAvo [...]

Webinár #73 – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako si udržať životnú rovnováhu vo svete zmien

April 1st, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu - Ako si udržať životnú rovnováhu vo svete zmien”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si [...]

Webinár #72 – Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine

February 28th, 2022|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine: pre školských psychológov, psychológov v poradenských zariadeniach a sociálnych pedagógov”. Ak ste sa [...]

Webinár #71 – Ako naučiť deti v MŠ využívať zdravé formy zvládania záťažových situácií

February 7th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Ako naučiť deti v MŠ využívať zdravé formy zvládania záťažových situácií”. Cieľom tohto interaktívneho webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam akým spôsobom je [...]

Webinár #70 – Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

February 4th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže”. Cieľom webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam koncepciu odolnosti (reziliencie) a jej využitie v prevencii [...]

Webinár #69 – Diagnostika a Terapia rodiny

January 21st, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Diagnostika a Terapia rodiny”. Účastníci/čky webinára sa dozvedia o možnostiach diagnostiky a terapie rodiny v zmysle pripravovaných štandardov práce odborných zamestnancov . Zároveň [...]

Webinár #68 – Wechsler včera, dnes a zajtra

January 5th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Wechsler včera, dnes a zajtra”. Na príklade výkonov dvoch detí vo Wechslerovom inteligenčnom teste sa analyzujú zmeny vo využití IQ testov v rezorte [...]

Webinár #67 – Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu

December 8th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu”. Webinár je zameraný na problematiku vzdelávania žiakov so sluchovým [...]

Webinár #66 – Ako sa CPPPaP a CŠPP vedia zapojiť do projektov Erasmus+

November 29th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Ako sa CPPPaP a CŠPP vedia zapojiť do projektov Erasmus+”. Pripravili sme informačný webinár k programom ERASMUS+ a Európskeho Zboru Solidarity pre školské [...]

Webinár #65 – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách, druhá časť – SWOT

November 10th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách, druhá časť – SWOT”. Ponúkneme Vám „ochutnávku“ z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky [...]

Webinár #64 – Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga prakticky

November 9th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga prakticky”. Webinár je určený (nielen) školským špeciálnym pedagógom. V závislosti od zloženia (profesie) účastníkov si zodpovieme najčastejšie otázky [...]

Webinár #62 – Rizikové správanie žiakov v škole a čo s ním?

November 4th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Rizikové správanie žiakov v škole a čo s ním?”. Cieľom webinára je poskytnúť sumárne informácie o tom, čo je rizikové správanie žiakov v [...]

Webinár #61 – Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

October 7th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov”. V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a [...]

Webinár #60 – Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách

June 21st, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách”. Dištančné poradenstvo má niekoľko foriem. Jednou z nich je telefonické poradenstvo, ktoré predstavuje pre klientov [...]

Webinár #59 – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? II. časť

May 24th, 2021|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert? II. časť". Koordinácia multidisciplinárneho tímu je dôležitým procesom, ktorý ovplyvňuje nielen úspešnosť fungovania samotného tímu, [...]

Webinár #57 – Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

May 6th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich”. 1. Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“ 2. Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti [...]

Webinár #56 – ,,Samohodnotenie – a čo s ním?”

May 3rd, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Samohodnotenie - a čo s ním?". Tento webinár je jedným zo súborov podporných nástrojov, ktoré vznikajú v rámci Inštitútu kvality, prostredníctvom ktorých [...]

Webinár #55 – “Motivácia trochu inak” POKRAČOVANIE I.

April 12th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Motivácia trochu inak" pokračovanie č. 2. Pozývame vás na pokračovanie zážitkového, neformálneho webinára „Motivácia trochu inak". Na našom prvom stretnutí ste s [...]

Webinár #54 – Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity

April 1st, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity”. 1. Stručný teoretický vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita 2. Predstavenie screeningových metód: SUDS, SIDS, [...]

Webinár #53 – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? I. časť

April 1st, 2021|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert?”. Cieľom webinára je predstaviť inovatívne možnosti multidisciplinárnej diagnostiky v poradenských pracoviskách. Počas webinára budú pomenované vybrané [...]

Webinár #52 – Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore

March 19th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore”. Čo je skupinová dynamika a aké sú možnosti využívať ju pri práci v skupine [...]

Webinár #51 – Školská pripravenosť – je niečo nové?

March 13th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školská pripravenosť - je niečo nové?”. Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním [...]

Webinár #49 – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

March 1st, 2021|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Interaktívne vzdelávanie v online priestore. Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania [...]

Webinár #48 – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

February 2nd, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér. Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom [...]

Webinár #47 – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

February 2nd, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina. Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči [...]

Webinár #46 – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

January 29th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách - IKIGAI. Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v [...]

Webinár #45 – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

January 13th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac. 1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku [...]

Webinár #44 – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

January 8th, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Preventívny program ,,V SIETI" (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby). Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako [...]

Webinár #43 – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

January 5th, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov. Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich [...]

Webinár #42 – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

December 29th, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou. ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi [...]

Webinár #41 – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II. časť

December 28th, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II. 1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej [...]

Webinár #40 – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

December 21st, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch. Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú [...]

Webinár #39 – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

December 14th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ - 7. Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 [...]

Webinár #38 – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

December 13th, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I. 1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom [...]

Webinár #37 – Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

December 6th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra. Prostredníctvom tohto webinára sa pokúsime zodpovedať vaše otázky na to ako terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra môže byť [...]

Webinár #36 – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

December 5th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov. Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce [...]

Webinár #35 – Práca so skupinou v online priestore

November 29th, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Práca so skupinou v online priestore. Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou [...]

Webinár #34 – Online kariérové poradenstvo – Ako na to

November 26th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Online kariérové poradenstvo – Ako na to?". Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového [...]

Webinár #33 – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

November 23rd, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Lokálna komunita zapojená do politiky školy. Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s [...]

Webinár #32 – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

November 16th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie. „Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších [...]

Webinár #31 – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

November 13th, 2020|Tags: , , , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V rámci [...]

Webinár #30 – Posudzovanie školskej pripravenosti detí zo SZP/MRK – pre CPPPaP

November 6th, 2020|Tags: , , |

Posudzovanie dosiahnutej úrovne psychického vývinu v predškolskom veku u detí zo SZP/MRK je diskutabilné samo osebe. Navyše, ak má ísť o posúdenie ich pripravenosti na školské vzdelávanie. Očakávame, že situáciu [...]

Webinár #29 – Program “Zippyho kamaráti”

November 2nd, 2020|Tags: , |

Aktuálna situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu poukázala na obrovskú potrebu práce s emóciami. VÚDPaP v rámci postupného predstavovania inovatívnych nástrojov podpory práce s dieťaťom a [...]

Webinár #28 – Dištančné vzdelávanie u integrovaných žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii

October 19th, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dištančné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, pozrite si ho tu: [...]

Webinár #27 – Nenávistné prejavy na internete pre odborných a pedagogických zamestnancov a rodičov

September 28th, 2020|Tags: |

Webinár sa venoval problematike šírenia nenávistných prejavov on-line, diskusii o bezpečnejšom využívaní internetu. Účastníci dostali informácie o príručke boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam a o [...]

Webinár #26 – Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede

September 17th, 2020|Tags: , |

Cieľom webinára je informovať o komunitných a poradných kruhoch, o ich špecifikách a prínosoch pre žiakov aj učiteľov. Témou bude aj ako kruhy do života školy uvádzať. Webinár má [...]

Webinár #25 – Manuál začínajúceho psychológa

September 8th, 2020|Tags: , |

Pozrite si online webinár  s názvom "Manuál začínajúceho psychológa" ktorý lektorovali PaedDr. Erik Papp a PhDr. Jana Vernarcová, PhD. https://www.youtube.com/watch?v=z68N4zRLKP8 PRIHLÁSENIE [...]

Webinár #23 – Ako sa pripraviť na škôlku

August 10th, 2020|Tags: , |

Webinár pre rodičov a pedagógov materských škôl o tom, ako najlepšie využiť čas pred nástupom do škôlky. Spoločne si zodpovieme najčastejšie otázky, pomenujeme obavy rodičov aj detí.  Prinesieme praktické [...]

Webinár #21 – Dobrá prax a multidisciplinárny prístup pre odborných a pedagogických zamestnancov

August 6th, 2020|Tags: , |

Pozrite si záznam z nášho webinára Dobrá prax a multidisciplinárny prístup   Multidisciplinárny prístup a formuláre dobrej praxe tvoria základné piliere pri tvorbe procesných (a ďalej aj obsahových a [...]

Webinár #20 – Späť do školy a práce: ako zvládnuť prechodové obdobie a podporiť žiakov a študentov v triede

July 24th, 2020|Tags: , |

Zaujíma vás, ako nás ovplyvnila korona kríza a ako zvládnuť prechod na "nový normál"? Aké sú tzv. prechodové rituály v rôznych vývinových obdobiach? Pozrite si zostrih z nášho webinára.   [...]

Webinár #17 – Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi, s triedou

June 19th, 2020|Tags: , |

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov, aj veľa otázok. Preto sme sa rozhodli pripraviť špeciálny webinár pre učiteľov a [...]

Webinár #15 – Úloha sociálneho pedagóga v školách počas koronakrízy a po nej

May 22nd, 2020|Tags: , |

Úloha sociálneho pedagóga v školách pošas koronakrízy a po nej. Mnohí ste nás prosili o webinár, ktorý by bol určený sociálnym pedagógom v školách. Aj ich úloha v tomto období [...]

Webinár #14 – Školskí psychológovia č.7 – Úloha školského psychológa v koranakríze a po nej z pohľadu CPPPaP

May 19th, 2020|Tags: , |

Pozrite si v poradí siedmy webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=7Q-pKbyomrM PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE [...]

Webinár #13 – Školskí psychológovia č.6 – Úloha školského psychológa v koronakríze

May 19th, 2020|Tags: |

Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=NaWobwD9wo4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE PRIHLÁSENÝ/Á [...]

Webinár #12 – Školskí psychológovia č.5 – Úloha školského psychológa pri závislosti v rodine

May 15th, 2020|Tags: , |

Od začiatku koronakrízy pre vás pripravujeme webináre. Veľký ohlas majú tie, ktoré ponúkame špeciálne pre školských psychológov. Pozrite si ich piaty diel:

Webinár #11 – Ako rozvíjať komunikačné zručnosti detí s ťažkosťami v učení

May 13th, 2020|Tags: , |

V rámci webinára sa zameriame na stručnú charakteristiku recepčných i produkčných komunikačných zručností a ponúkneme námety na aktivity, ktorými môžeme u dieťaťa uvedené zručnosti rozvíjať aj v domácom prostredí. [...]

Webinár #9 – Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení

April 30th, 2020|Tags: , |

Nosnou témou nového webinára bolo sluchové vnímanie. Stručne sme zhrnuli základné informácie o tejto funkcii, povedali sme si ako sa oslabenie sluchového vnímania  odzrkadľuje v osvojovaní si učiva a [...]

Webinár #8 – Školskí psychológovia č.4 – Ďalšie kontaktné osoby

April 28th, 2020|Tags: , |

Ako môže byť v tomto období nápomocná školská rada? Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov. https://www.youtube.com/watch?v=sFvgFtxBiS4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE [...]

Webinár #7 – Školskí psychológovia č.3 – Ako kontaktovať klienta pri koronakríze?

April 22nd, 2020|Tags: , |

https://www.youtube.com/watch?v=MlF27gaE_E4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE PRIHLÁSENÝ/Á REGISTRÁCIA PRE OZ PLNÉ RUKY [...]

Webinár #6 – Školskí psychológovia č.2 – Prvé kroky školského psychológa pri COVID-19

April 20th, 2020|Tags: , |

Aké kroky by mal v rámci odbornej činnosti  robiť školský psychológ v čase COVID-19? Pozrite si, ako môžete odbornú činnosť robiť v tejto mimoriadnej situácii. Poradíme, aké by mali byť prvé [...]

Webinár #5 – Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení

April 17th, 2020|Tags: , |

Nestihli ste náš webinár Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení? Pripravili sme pre vás jeho záznam

Webinár #4 – Školskí psychológovia č.1 – Kde hľadať informácie?

April 16th, 2020|Tags: , |

Milí kolegovia – školskí psychológovia! Nakrútili sme pre vás sériu krátkych videí o aktuálnych otázkach v školskej psychológii.  Ak máte námety, píšte nám na koronavirus@vudpap.sk Pozrite si, ako a kde hľadať v súčasnej [...]

Webinár #2 – Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení?

April 2nd, 2020|Tags: , |

Ponúkame vám jeho záznam.  Spoznáte  model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj základné zásady práce s deťmi s problémami v učení.

Webinár #1 – Ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK?

March 30th, 2020|Tags: |

„V týchto dňoch mi telefonujú deti z rómskych komunít, ktoré sa ma pýtajú, kedy sa opäť otvoria školy. Mnohé hovoria, že by sa do nich radi vrátili,“ hovorí riaditeľka VÚDPaP [...]

Categories

Go to Top