PSYCHOLOGY AND PATHOPSYCHOLOGY OF CHILD

Časopis sa zameriava na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na faktory, ktoré tento vývin podmieňujú. Ide najmä o školské, domáce, ale aj širšie sociálne prostredie. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s rôznymi vývinovými poruchami, detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených.

Číslo 2/2021


Psychológia a patopsychológia dieťaťa vychádza dvakrát do roka.
Časopis si môžete objednať prostredníctvom formulára TU.
Email: kniznica@vudpap.sk
Ako predplatitelia získate aj voľný prístup do elektronickej verzie časopisu.
Viac informácií o jednotlivých príspevkoch nájdete TU.

Číslo 2/2021


Číslo 1/2021


Číslo 2/2020


Číslo 1/2020


Číslo 2/2019


Číslo 1/2019


Nezmeškajte naše prvé tohtoročné číslo časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Tentokrát s novou redakčnou radou a s novými témami!

O obsahu aktuálneho čísla porozpráva vo videu priamo šéfredaktor časopisu  Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.


For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept

Aké sú skúsenosti matiek s výchovou detí s ADHD? 

Prečítajte si zaujímavý pohľad na to, čo najviac trápi mamy, ktorých deti trpia poruchami pozornosti?

Je to prístup škôl, lekárov, alebo aj nezáujem vlastnej rodiny, špeciálne partnerov?

Článok pre veľký záujem odomykáme. Otvoríte ho kliknutím TU.