ŠTATÚT A ZRIAĎOVACIA LISTINA

VÚDPaP zriaďovacia listina + dodatok č. 1-3

Nový Štatút platný od 1.2.2019

Zriaďovacia listina – konsolidované znenie