ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Vo “výskume a metodických činnostiach” a v “detskom centre pre vzdelávanie a výskum” pôsobia výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

DIRECTOR’S OFFICE

DirectorMotlová Janette, Mgr. 02 4342 09730910 186 488riaditelka@vudpap.sk
Deputy Director for VPaPKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
Deputy Director for Economic Section & National ProjectsŠurina Ladislav, Ing. 0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk
Entrusted with ManagementGlasová Marcela, Mgr. 02 4342 09730910 185 955marcela.glasova@vudpap.sk
Secretary OfficeMaschkánová Nikola02 4342 09730910 186 727sekretariat@vudpap.sk
nikola.maschkanova@vudpap.sk
Public RelationsMikolášová Darina, Mgr. 0910 186 968darina.mikolasova@vudpap.sk
LawyerBeňo Peter, JUDr. peter.beno@vudpap.sk
Manager of Internal RelationsSvoradová Lenka, Mgr.0910 961 899lenka.svoradova@vudpap.sk
Graphic, Manager of External Relations Vajnerová Lucia, Bc.lucia.vajnerova@vudpap.sk
Web and online platform managementŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
Web and online platform managementŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
Professional employeeMitrášová Nikola 02 4342 0973nikola.mitrasova@vudpap.sk
Support Projects ManagerFusek Švingálová Jozefína, Mgr. 02 4342 09730910 185 813jozefina.svingalova@vudpap.sk
Filípková Bibiana, Mgr. (MD)bibiana.filipkova@vudpap.sk

ÚSEK VÝSKUMU A METODICKÝCH ČINNOSTÍ

ÚSEK PRE VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ

Entrusted with ManagementŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649 magdalena.spotakova@vudpap.sk
Antropologička, výskum.prac.Belovičová Karin, Mgr.karin.belovicova@vudpap.sk
PsychologistBelica Ivan, Mgr.02 4341 4054ivan.belica@vudpap.sk
PsychologistBožík Michal, Mgr. 02 4341 4054michal.bozik@vudpap.sk
PsychologistDočkal Vladimír, doc. PhDr., CSc.02 4488 8313vladimir.dockal@vudpap.sk
PsychologistGuzmanová Martina, Mgr. 02 4488 1649martina.jakubikova@vudpap.sk
PsychologistKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
PsychologistKročanová Ľubica, PhDr. 02 4341 4054lubica.krocanova@vudpap.sk
Výskumná pracovníčkaKuglerová Nikoleta, Mgr.nikoleta.kuglerova@vudpap.sk
PsychologistSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
PsychologistSzamaranszká Ivana, Mgr. [MD]ivana.szamaranszka@vudpap.sk
Výskumná pracovníčkaZsírosová Jarmila, Mgr.jarmila.zsirosova@vudpap.sk
Special PedagogueKmeť Martin, Mgr. 02 4342 09730910 361 252martin.kmet@vudpap.sk

ÚSEK PRE METODICKÚ ČINNOSŤ A USMERŇOVANIE

metodik@vudpap.sk
Entrusted with ManagementSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
PsychologistKövérová Ľubica, Mgr.02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologistLančaričová Hedvika, Mgr. [MD]hedvika.lancaricova@vudpap.sk
PsychologistSlovíková Martina, Mgr. [MD]martina.slovikova@vudpap.sk

ÚSEK PRE INFORMAČNO-EDIČNÚ ČINNOSŤ

Entrusted with ManagementSedlačková Beáta, Mgr. 02 4488 83130910 186 831kniznica@vudpap.sk
IEC WorkerKarvay Marcel 02 4488 8313marcel.karvay@vudpap.sk

CHILDREN'S CENTRE FOR EDUCATION AND RESEARCH [DCVV]

ÚSEK PRE PORADENSTVO A MDP PRÍSTUP

Research and professional employees of VÚDPaP also work in the multidisciplinary team of DCVV within their tasks.
Entrusted with ManagementFedorová Viera, Mgr. 02 4488 1649 viera.fedorova@vudpap.sk
Registry, ReceivingOllíková Marta 02 4488 16490910 186 698detskecentrum@vudpap.sk
PsychologistDočkal Vladimír, doc. PhDr., CSc.02 4488 8313vladimir.dockal@vudpap.sk
PsychologistGuzmanová Martina, Mgr. 02 4488 1649martina.jakubikova@vudpap.sk
Special PedagogueKmeť Martin, Mgr. 02 4342 09730910 361 252martin.kmet@vudpap.sk
PsychologistKövérová Ľubica, Mgr. 02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologistKundrátová Bronislava, PhDr. 02 4488 1649bronislava.kundratova@vudpap.sk
PsychologistSedlačková Beáta, Mgr. 02 4488 16490910 186 831beata.sedlackova@vudpap.sk
PsychologistŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649magdalena.spotakova@vudpap.sk
Speech TherapistZamborská Petra, Mgr. 02 4488 1649petra.zamborska@vudpap.sk
PsychologistVarholíková Júlia, Mgr. (MD) julia.varholikova@vudpap.sk

ÚSEK PRE VEDENIE ISKY

Entrusted with ManagementKružliaková Jana, Mgr. 02 4488 1649 jana.kruzliakova@vudpap.sk
PedagogueChlebišová Alžbeta 02 4488 1649alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
PedagogueMitrášová Nikola 02 4342 0973nikola.mitrasova@vudpap.sk
Therapist - Medical PedagogueObložinská Ingrid, PaedDr. 02 4488 1649ingrid.oblozinska@vudpap.sk
Co-TherapistZelinková Iveta 02 4488 1649iveta.zelinkova@vudpap.sk
Auxiliary WorkerBarátová Terézia 02 4488 1649terezia.baratova@vudpap.sk

NATIONAL PROJECT OFFICE ŠTANDARDY

Building Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Head of Project Office Šurina Ladislav, Ing.  0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk 
Head of Project OfficeCigánik Miroslav, Ing. 0910 187 321miroslav.ciganik@vudpap.sk
Chief Project ManagerNagy Pázmány Katarína, Mgr. 0910 186 729katarina.nagy.pazmany@vudpap.sk
Content Manager [A1, A2, A3] Selecká Paulína, Mgr., PhD.0910 187 141paulina.selecka@vudpap.sk

-A1- CREATING ŠTANDARDY FOR A QUALITY SYSTEM VPaP

Chief Principal Investigator A1 Vojtová Zuzana, Mgr.  0910 185 426zuzana.vojtova@vudpap.sk
Internal Expert A1aKopčanová Dagmar, PhDr., PhD.0910 185 428dagmar.kopcanova@vudpap.sk
Internal Expert A1aLazová Emília, PhDr.emilia.lazova@vudpap.sk
Internal Expert A1aLenická Lucia, Mgr.lucia.lenicka@vudpap.sk
Internal Expert A1aŠpánik Stanislav, Doc., Mgr., PhD., MBA0910186739stanislav.spanik@vudpap.sk
Internal Expert A1aUríková Martina, Mgr.0910 186 142martina.urikova@vudpap.sk
Internal Expert A1aZborteková Katarína, PhDr. 0910 185 290katarina.zbortekova@vudpap.sk
Principal Investigator A1aMalík Judita, Mgr. 0910 185 487judita.malik@vudpap.sk
Internal Expert A1bAntolíková Kristína, Mgr. 0910 187 689kristina.antolikova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBalogová Slobodníková Martina, Mgr. 0910 187 628martina.slobodnikova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBero Nadežda, Mgr.nadezda.bero@vudpap.sk
Internal Expert A1bBetáková Daniela, Mgr.0910 187 225daniela.betakova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBurianová Marianna, Mgr. 0910 187 638marianna.burianova@vudpap.sk
Internal Expert A1bČerešník Michal, doc., PhDr., PhD.michal.ceresnik@vudpap.sk
Internal Expert A1bĎurkovičová Tatiana, PhDr.0910 187 145tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Internal Expert A1bFarkašovská Eva, PhDr. 0910 187 428eva.farkasovska@vudpap.sk
Internal Expert A1bFraňová Ivana, Mgr.ivana.franova@vudpap.sk
Internal Expert A1bGbúr Martin, Mgr. 0910 187 569martin.gbur@vudpap.sk
Internal Expert A1bHudáková Veronika, Mgr.0910 187 320veronika.hudakova@vudpap.sk
Internal Expert A1bLalík Slavomír, Mgr. 0910 187 106slavomir.lalik@vudpap.sk
Internal Expert A1bLindnerová Ľubica, Mgr. 0910 185 663lubica.lindnerova@vudpap.sk
Internal Expert A1bJarábková Hana, Mgr.0910 187 033hana.jarabkova@vudpap.sk
Internal Expert A1bPalenčárová Mária, Mgr. 0910 187 629maria.palencarova@vudpap.sk
Internal Expert A1bPapp Erik PaedDr. 0910 185 853erik.papp@vudpap.sk
Internal Expert A1bRanda Jana, Mgr.0910 187 057jana.randa@vudpap.sk
Internal Expert A1bSvoradová Lenka, Mgr.0910 961 899lenka.svoradova@vudpap.sk
Internal Expert A1bŠebíková Natália, Mgr. 0910 185 406natalia.sebikova@vudpap.sk
Internal Expert A1bValeková Zdenka, Mgr. 0910 187 675zdenka.valekova@vudpap.sk
Internal Expert A1bVyšňa Martin, Mgr.0910 187 635martin.vysna@vudpap.sk
Internal Expert A1bZibrínová Barbora, Mgr.0910 187 031barbora.zibrinova@vudpap.sk
Principal Investigator A1b Doležalová Ingrid, PhDr. 0910 187 636ingrid.dolezalova@vudpap.sk

-A2- EDUCATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES FOR THE SYSTEM VPaP

Chief Principal Investigator A2 Drlíková Katarína, Mgr.  0910 186 890katarina.drlikova@vudpap.sk
Principal Investigator A2aZjavková Katarína, Mgr. 0910 185 343katarina.zjavkova@vudpap.sk
Principal Investigator A2bŠtukovská Katarína, Mgr. 0910 187 523katarina.stukovska@vudpap.sk
Internal Expert A2aBlahovcová Petronela0910 185 203petronela.blahovcova@vudpap.sk
Internal Expert A2aHulínová Vladimíra, PhDr., PhD.vladimira.hulinova@vudpap.sk
Internal Expert A2aSeveríniová Paulína, Mgr.paulina.severiniova@vudpap.sk
Internal Expert A2aŠtefancová Gregorová Dáša, Mgr.0910 186 072dasa.stefancova.gregorova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2aMajchráková Zuzana, Mgr. 0910 185 830zuzana.majchrakova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2aMihinová Katarína, Mgr.katarina.mihinova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2aPružinská Jana, PhDr., PhD.jana.pruzinska@vudpap.sk
Internal Lecturer A2aVitálošová Irena0910 185 491irena.vitalosova@vudpap.sk
Interný expert A2bKvak Ján, PaedDr.0910 186 673jan.kvak@vudpap.sk
Internal Expert A2bSajková Martina, Mgr. 0910 187 207martina.sajkova@vudpap.sk
Internal Expert A2bUhríková Eva, Mgr. 0910 186 846eva.uhrikova@vudpap.sk
Internal Expert A2bVárosiová Natália, Mgr.0910 186 381natalia.varosiova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bBubelíniová Michaela, Mgr., PaedDr., PhD.0910 186 981michaela.bubeliniova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bHorváth Michal, Mgr. 0910 185 232michal.horvath@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bKnežová Katarína, Ing.0910 186 439katarina.knezova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bOllé Rastislav, Mgr.0910 187 160rastislav.olle@vudpap.sk
Internal Expert A2cHrivňáková Štefánia, Mgr. 0910 185 261stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Internal Expert A2cKozelnická Eva, Ing., Mgr. 0910 185 670eva.kozelnicka@vudpap.sk
Internal Expert A2cKrnáčová Zuzana, Mgr., PhD.0910 185 288zuzana.krnacova@vudpap.sk
Internal Expert A2cPružinská Jana, PhDr. , PhD.0910 186 773jana.pruzinska@vudpap.sk
Internal Expert A2cUgorová Barbora, Mgr.barbora.ugorova@vudpap.sk
Principal Investigator A2cJaššová Mária, Mgr. 0910 186 371maria.jassova@vudpap.sk
Martinkovičová L., Mgr., PhD. [MATERNITY L.] 0910 186 697lenka.martinkovicova@vudpap.sk

-A3- SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF ŠTANDARDY IN THE SYSTEM VPaP

Chief Principal Investigator A3 Dzadíková Martina, Mgr., MBA 0910 186 765martina.dzadikova@vudpap.sk
Internal Expert A3aBerecká Dagmar, PhD.dagmar.berecka@vudpap.sk
Internal Expert A3aKupcová Karin, Mgr. 0910 186 929karin.kupcova@vudpap.sk
Internal Expert A3aOnuferová Zdenazdena.onuferova@vudpap.sk
Internal Expert A3aRypáková Erika, Mgr. 0910 186 689erika.rypakova@vudpap.sk
Internal Expert A3aSaxová Gabriela, PhDr. 0910 186 921gabriela.saxova@vudpap.sk
Internal Expert A3aVaňová Alena, Ing.alena.vanova@vudpap.sk
Internal Expert A3aTvrdoň Martin, Ing.0910 186 914martin.tvrdon@vudpap.sk
Internal Expert A3aZerola Jaroslav, PaedDr.0910 185 663jaroslav.zerola@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aBartošková Mária, Mgr. 0910 187 086maria.bartoskova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aBoršč Zuzana, Mgr.0910 187 238zuzana.borsc@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aGališinová Zuzana, Ing. 0910 186 709zuzana.galisinova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aHreňák Peter, Mgr.0910 187 243peter.hrenak@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aKobidová Tatiana0910 185 451tatiana.kobidova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aKubelová Gabriela, Ing.0910 187 208gabriela.kubelova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aMiškolciová Lýdia, PhDr. PhD.0910 187 014lydia.miskolciova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aSekerová Marianna, Mgr.0910 186 918marianna.sekerova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aVydumská Daša, Mgr. 0910 187 639dasa.vydumska@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aBellová Dagmar, PhDr., PhD.0910 186 461dagmar.bellova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aHaburaj Miriama, Mgr.0910 187 510miriama.haburaj@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aMasaryková Paulína, Mgr. 0910 187 396paulina.masarykova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aNemec Peter, Mgr., PhD.0910 185 571peter.nemec@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aPaprancová Jana, Mgr. 0910 187 580jana.paprancova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aPavlačková Mária, Mgr. 0910 187 697maria.pavlackova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aPoláková Tatiana, Mgr.tatiana.polakova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aVernarcová Jana, PhDr. PhD.0903 392 535jana.vernarcova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aZávacký Róbert, Mgr., PhD.0910 187 034robert.zavacky@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aHrubá Miriam, Ing.0910 187 449miriam.hruba@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aKaločaiová Lucia, Mgr.0910 187 348lucia.kalocaiova@vudpap.sk
Reg. technický asistent A3aOntko Ladislav, Mgr.0910 187 365ladislav.ontko@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPHorváthová Mária, PhDr. PhD.maria.horvathova@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPOkálová Oľga, PhDr. PhD.olga.okalova@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPPauličková Mária, Mgr.maria.paulickova@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPPetrasová Alica, PhD., Doc. PaedDr.alica.petrasova@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPRučková Gabriela, PhDr., PhD., MBAgabriela.ruckova@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPTichý Ľubomír, PhDr. Mgr. lubomir.tichy@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPVančo Pavol, PhDr. pavol.vanco@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPZikmund Perašínová Dana, PaedDr., PhD. dana.zikmund@vudpap.sk
Internal Expert A3bBerecká Oľga, Mgr., PhD.olga.berecka@vudpap.sk
Internal Expert A3b Krkošek Marián, Mgr. 0910 186 129marian.krkosek@vudpap.sk
Internal Expert A3bMihalicová Lenka, Mgr.0910 185 844lenka.mihalicova@vudpap.sk
Internal Expert A3bKašická Katarína, Ing.0910 186 697katarina.kasicka@vudpap.sk
Principal Investigator A3bPerečinská Juliana, PaedDr. 0910 187 416juliana.perecinska@vudpap.sk
Internal Expert A3bSikomas Viktoriia, Mgr.viktoriia.sikomas@vudpap.sk

A4

Finance Manager Cigánik Miroslav, Ing.  0910 187 321miroslav.ciganik@vudpap.sk
Finance ManagerCvopová Nina, Bc. 0910 187 245nina.cvopova@vudpap.sk
Finance ManagerJančíková Lenka, Ing. 0910 185 547lenka.jancikova@vudpap.sk
Finance ManagerMoravčíková Andrea, Ing.andrea.moravcikova@vudpap.sk
Monitoring ManagerŠušolová Dominika, Mgr.0910 187 255dominika.susolova@vudpap.sk
Public ProcurementKarasová Anna, JUDr.anna.karasova@vudpap.sk
Administrative WorkerBrandtnerová Eva, Bc. 0910 187 183eva.brandtnerova@vudpap.sk
Administrative WorkerCibirová Veronika, Mgr. 0910 186 229veronika.cibirova@vudpap.sk
Administrative WorkerHargašová Janka 0910 187 149jana.hargasova@vudpap.sk
Administrative WorkerHarmaňošová Mária, Mgr. 0910 185 798maria.harmanosova@vudpap.sk
Administrative WorkerHomzová Barbora 0910 187 270barbora.homzova@vudpap.sk
Administrative WorkerKarabínošová Martina, Mgr.0910 185 213martina.karabinosova@vudpap.sk
Administrative WorkerKubišová Monika, Mgr. monika.kubisova@vudpap.sk
Administrative WorkerLaštincová Martina, Mgr.0910 187 179martina.lastincova@vudpap.sk
Administrative WorkerLobotková Katarína 0910 185 514katarina.lobotkova@vudpap.sk
Administrative WorkerRückschlossová Eva 0910 187 282eva.ruckschlossova@vudpap.sk
Administrative WorkerStaník Matúš, Mgr. 0910 187 300matus.stanik@vudpap.sk
Administrative WorkerŠimko Michal, Mgr. michal.simko@vudpap.sk
Administrative WorkerUhlířová Lucialucia.uhlirova@vudpap.sk

NATIONAL PROJECT OFFICE UpP

Building Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Head of Project Office Šurina Ladislav, Ing.  0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk
Projektová manažérkaLikeová Beáta, Mgr.beata.likeova@vudpap.sk
Finance ManagerJančíková Lenka, Ing. 0910 185 547lenka.jancikova@vudpap.sk

Hlavná odborná riešiteľka Braunová Jarmila, Mgr.  jarmila.braunova@vudpap.sk
Monitoring ManagerStaník Matúš, Mgr. 0910 187 300matus.stanik@vudpap.sk
Administrative WorkerBabiaková Jana, Dis.art.jana.babiakova@vudpap.sk
Administrative WorkerKubišová Monika, Mgr.monika.kubisova@vudpap.sk
Administrative WorkerMikušová Annaanna.mikusova@vudpap.sk
Administrative WorkerRasovská Danieladaniela.rasovska@vudpap.sk
Administrative WorkerŠimko Michal, Mgr. michal.simko@vudpap.sk
Odborná asistentka 1aBarbora Petrisková, Mgr.barbora.petriskova@vudpap.sk
Internal Expert 1aMagál Michal, Mgr. michal.magal@vudpap.sk
Interná expertka 1aWirtz Zuzana, Mgr. PhD.zuzana.wirtz@vudpap.sk
Manažérka DVS 1bGabužďová Gabriela, Mgr.gabriela.gabuzdova@vudpap.sk
Manažérka DVS 1bMagdolen Martina, Mgr.martina.magdolen@vudpap.sk
Interná expertka 1b Mikšík Radka, MgA.radka.miksik@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSMgr. Jana Bezáková jana.bezakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSJana Bougdar, PhDr.jana.bougdar@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSČavojská Natália, Mgr.natalia.cavojska@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSKvašňáková Lenka, Mgr, PhD.lenka.kvasnakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSMichaela Svatová, Mgr.michaela.svatova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSZoričáková Viera, Mgr.viera.zoricakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSVaršová Slávka, Mgr.slavka.varsova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPBronišová Silvia, PhDr. silvia.bronisova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPMňahončaková Tatiana, Mgr.tatiana.mnahoncakova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPTurčeková Jana, Mgr.jana.turcekova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1bHarmaňošová Mária, Mgr.0910 185 798maria.harmanosova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka 1bHögerová Júlia, PaedDr.julia.hogerova@vudpap.sk
Internal Expert 1cČerešník Michal, doc., PhDr., PhD.0910 187 635michal.ceresnik@vudpap.sk
Interná expertka 1cFerenčíková Petra, PhDr. petra.ferencikova@vudpap.sk
Interná expertka 1cKövérová Estera, Mgr., PhD.estera.koverova@vudpap.sk
Interná expertka 1cRajčániová Eva, Mgr.eva.rajcaniova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1cKolcunová, Lenka, Mgr.lenka.kolcunova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1cPekárová, Veronika Bc.veronika.pekarova@vudpap.sk
Odborný riešiteľ 1cTomšik Robert, PaedDr., PhD.robert.tomsik@vudpap.sk

ECONOMIC AND ECONOMIC ACTIVITY SECTION

Guarantor Durecová Silvia, Ing. 02 4342 09710910 187 404silvia.durecova@vudpap.sk

ÚSEK PRE PERSONALISTIKU A MZDY

Entrusted with Management Baranová Gabriela, Ing. 02 4342 09730910 187 616gabriela.baranova@vudpap.sk

ÚSEK PRE SPRÁVU MAJETKU

Entrusted with Management Demová Soňa, Bc.02 4342 09710910 186 717sona.demova@vudpap.sk
AccountantZávatzká Klaudia, Ing. 02 4342 0971klaudia.zavatzka@vudpap.sk
Registry ManagementAntošová Zdenka 02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
Stoker, GardenerPlško Martin 02 4488 1649martin.plsko@vudpap.sk
IT SpecialistŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
admin@vudpap.sk
IT SpecialistŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
admin@vudpap.sk