ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Vo “výskume a metodických činnostiach” a v “detskom centre pre vzdelávanie a výskum” pôsobia výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

DIRECTOR’S OFFICE

DirectorMotlová Janette, Mgr. 02 4342 09730910 186 488riaditelka@vudpap.sk
Deputy Director for VPaPKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
Deputy Director for Economic Section & National ProjectsŠurina Ladislav, Ing. 0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk
Entrusted with ManagementGlasová Marcela, Mgr. 02 4342 09730910 185 955marcela.glasova@vudpap.sk
Secretary OfficeMaschkánová Nikola02 4342 09730910 186 727sekretariat@vudpap.sk
nikola.maschkanova@vudpap.sk
Public RelationsMikolášová Darina, Mgr. 0910 186 968darina.mikolasova@vudpap.sk
komunikacia@vudpap.sk
LawyerBeňo Peter, JUDr. peter.beno@vudpap.sk
Manager of Internal RelationsSvoradová Lenka, Mgr.0910 187 302lenka.svoradova@vudpap.sk
komunikacia@vudpap.sk
Graphic, Manager of External Relations Vajnerová Lucia, Bc.lucia.vajnerova@vudpap.sk
Web and online platform managementŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
Web and online platform managementŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
Professional employeeMitrášová Nikola 02 4342 0973nikola.mitrasova@vudpap.sk
Support Projects ManagerFusek Švingálová Jozefína, Mgr. 02 4342 09730910 185 813jozefina.svingalova@vudpap.sk
Filípková Bibiana, Mgr. (MD)bibiana.filipkova@vudpap.sk

ÚSEK VÝSKUMU A METODICKÝCH ČINNOSTÍ

ÚSEK PRE VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ

Entrusted with ManagementŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649 magdalena.spotakova@vudpap.sk
Antropologička, výskum.prac.Belovičová Karin, Mgr.karin.belovicova@vudpap.sk
PsychologistBelica Ivan, Mgr.02 4341 4054ivan.belica@vudpap.sk
PsychologistBožík Michal, Mgr. 02 4341 4054michal.bozik@vudpap.sk
PsychologistDočkal Vladimír, doc. PhDr., CSc.02 4488 8313vladimir.dockal@vudpap.sk
PsychologistGuzmanová Martina, Mgr. 02 4488 1649martina.jakubikova@vudpap.sk
PsychologistKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
PsychologistKročanová Ľubica, PhDr. 02 4341 4054lubica.krocanova@vudpap.sk
Výskumná pracovníčkaKuglerová Nikoleta, Mgr.nikoleta.kuglerova@vudpap.sk
PsychologistSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
PsychologistSzamaranszká Ivana, Mgr. [MD]ivana.szamaranszka@vudpap.sk
Výskumná pracovníčkaZsírosová Jarmila, Mgr.jarmila.zsirosova@vudpap.sk
Special PedagogueKmeť Martin, Mgr. 02 4342 09730910 361 252martin.kmet@vudpap.sk

ÚSEK PRE METODICKÚ ČINNOSŤ A USMERŇOVANIE

metodik@vudpap.sk
Entrusted with ManagementSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
PsychologistKövérová Ľubica, Mgr.02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologistLančaričová Hedvika, Mgr. [MD]hedvika.lancaricova@vudpap.sk
PsychologistSlovíková Martina, Mgr. [MD]martina.slovikova@vudpap.sk

ÚSEK PRE INFORMAČNO-EDIČNÚ ČINNOSŤ

Entrusted with ManagementSedlačková Beáta, Mgr. 02 4488 83130910 186 831kniznica@vudpap.sk
IEC WorkerKarvay Marcel 02 4488 8313marcel.karvay@vudpap.sk

CHILDREN'S CENTRE FOR EDUCATION AND RESEARCH [DCVV]

ÚSEK PRE PORADENSTVO A MDP PRÍSTUP

Research and professional employees of VÚDPaP also work in the multidisciplinary team of DCVV within their tasks.
Entrusted with ManagementFedorová Viera, Mgr. 02 4488 1649 viera.fedorova@vudpap.sk
Registry, ReceivingOllíková Marta 02 4488 16490910 186 698detskecentrum@vudpap.sk
PsychologistDočkal Vladimír, doc. PhDr., CSc.02 4488 8313vladimir.dockal@vudpap.sk
PsychologistGuzmanová Martina, Mgr. 02 4488 1649martina.jakubikova@vudpap.sk
Special PedagogueKmeť Martin, Mgr. 02 4342 09730910 361 252martin.kmet@vudpap.sk
PsychologistKövérová Ľubica, Mgr. 02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologistKundrátová Bronislava, PhDr. 02 4488 1649bronislava.kundratova@vudpap.sk
PsychologistSedlačková Beáta, Mgr. 02 4488 16490910 186 831beata.sedlackova@vudpap.sk
PsychologistŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649magdalena.spotakova@vudpap.sk
Speech TherapistZamborská Petra, Mgr. 02 4488 1649petra.zamborska@vudpap.sk
PsychologistVarholíková Júlia, Mgr. (MD) julia.varholikova@vudpap.sk

ÚSEK PRE VEDENIE ISKY

Entrusted with ManagementKružliaková Jana, Mgr. 02 4488 1649 jana.kruzliakova@vudpap.sk
PedagogueChlebišová Alžbeta 02 4488 1649alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
PedagogueMitrášová Nikola 02 4342 0973nikola.mitrasova@vudpap.sk
Therapist - Medical PedagogueObložinská Ingrid, PaedDr. 02 4488 1649ingrid.oblozinska@vudpap.sk
Co-TherapistZelinková Iveta 02 4488 1649iveta.zelinkova@vudpap.sk
Auxiliary WorkerBarátová Terézia 02 4488 1649terezia.baratova@vudpap.sk

NATIONAL PROJECT OFFICE ŠTANDARDY

Building Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Head of Project Office Šurina Ladislav, Ing.  0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk 
Head of Project OfficeCigánik Miroslav, Ing. 0910 187 321miroslav.ciganik@vudpap.sk
Chief Project ManagerNagy Pázmány Katarína, Mgr. 0910 186 729katarina.nagy.pazmany@vudpap.sk
Content Manager [A1, A2, A3] Selecká Paulína, Mgr., PhD.0910 187 141paulina.selecka@vudpap.sk

-A1- CREATING ŠTANDARDY FOR A QUALITY SYSTEM VPaP

Chief Principal Investigator A1 Vojtová Zuzana, Mgr.  0910 185 426zuzana.vojtova@vudpap.sk
Internal Expert A1aLazová Emília, PhDr.0910 185 367emilia.lazova@vudpap.sk
Internal Expert A1aSkraková Jana, Mgr.jana.skrakova@vudpap.sk
Internal Expert A1aŠpánik Stanislav, Doc., Mgr., PhD., MBA0910 186 739stanislav.spanik@vudpap.sk
Internal Expert A1aUríková Martina, Mgr.0910 186 142martina.urikova@vudpap.sk
Internal Expert A1aZborteková Katarína, PhDr. katarina.zbortekova@vudpap.sk
Principal Investigator A1aMalík Judita, Mgr. 0910 185 487judita.malik@vudpap.sk
Internal Expert A1bAntolíková Kristína, Mgr. 0910 187 689kristina.antolikova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBalogová Slobodníková Martina, Mgr. 0910 187 628martina.slobodnikova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBero Nadežda, Mgr.0903 387 585nadezda.bero@vudpap.sk
Internal Expert A1bBetáková Daniela, Mgr.0910 187 225daniela.betakova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBurianová Marianna, Mgr. 0910 187 638marianna.burianova@vudpap.sk
Internal Expert A1bĎurkovičová Tatiana, PhDr.0910 187 145tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Internal Expert A1bFarkašovská Eva, PhDr. 0910 187 428eva.farkasovska@vudpap.sk
Internal Expert A1bFraňová Ivana, Mgr.0910 186 983ivana.franova@vudpap.sk
Internal Expert A1bGbúr Martin, Mgr. 0910 187 569martin.gbur@vudpap.sk
Internal Expert A1bHudáková Veronika, Mgr.0910 187 320veronika.hudakova@vudpap.sk
Internal Expert A1bLalík Slavomír, Mgr. 0910 187 106slavomir.lalik@vudpap.sk
Internal Expert A1bLenická Lucia, Mgr.0910 187 548lucia.lenicka@vudpap.sk
Internal Expert A1bLindnerová Ľubica, Mgr. lubica.lindnerova@vudpap.sk
Internal Expert A1bJarábková Hana, Mgr.0910 187 033hana.jarabkova@vudpap.sk
Internal Expert A1bPalenčárová Mária, Mgr. 0910 187 629maria.palencarova@vudpap.sk
Internal Expert A1bPapp Erik PaedDr. 0910 185 853erik.papp@vudpap.sk
Internal Expert A1bRanda Jana, Mgr.0910 187 057jana.randa@vudpap.sk
Internal Expert A1bSvoradová Lenka, Mgr.0910 187 302lenka.svoradova@vudpap.sk
Internal Expert A1bValeková Zdenka, Mgr. 0910 187 675zdenka.valekova@vudpap.sk
Internal Expert A1bVyšňa Martin, Mgr.0910 187 635martin.vysna@vudpap.sk
Internal Expert A1bZibrínová Barbora, Mgr.0910 187 031barbora.zibrinova@vudpap.sk
Principal Investigator A1b Doležalová Ingrid, PhDr. 0910 187 636ingrid.dolezalova@vudpap.sk

-A2- EDUCATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES FOR THE SYSTEM VPaP

Chief Principal Investigator A2 Drlíková Katarína, Mgr.  0910 186 890katarina.drlikova@vudpap.sk
Principal Investigator A2aZjavková Katarína, Mgr. 0910 185 343katarina.zjavkova@vudpap.sk
Principal Investigator A2bŠtukovská Katarína, Mgr. 0910 187 523katarina.stukovska@vudpap.sk
Internal Expert A2aBlahovcová Petronela0910 185 203petronela.blahovcova@vudpap.sk
Internal Expert A2aHulínová Vladimíra, PhDr., PhD. [MATERSKÁ D.] vladimira.hulinova@vudpap.sk
Internal Expert A2aSeveríniová Paulína, Mgr.0910 187 354paulina.severiniova@vudpap.sk
Internal Expert A2aŠtefancová Gregorová Dáša, Mgr.0910 186 072dasa.stefancova.gregorova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2aMajchráková Zuzana, Mgr. 0910 185 830zuzana.majchrakova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2aMihinová Katarína, Mgr.0910 187 382katarina.mihinova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2aPružinská Jana, PhDr., PhD.0910 186 773jana.pruzinska@vudpap.sk
Internal Lecturer A2aVitálošová Irena0910 185 491irena.vitalosova@vudpap.sk
Interný expert A2bKvak Ján, PaedDr.0910 186 673jan.kvak@vudpap.sk
Internal Expert A2bSajková Martina, Mgr. 0910 187 207martina.sajkova@vudpap.sk
Internal Expert A2bUhríková Eva, Mgr. 0910 186 846eva.uhrikova@vudpap.sk
Internal Expert A2bVárosiová Natália, Mgr.0910 186 381natalia.varosiova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bBubelíniová Michaela, Mgr., PaedDr., PhD.0910 186 981michaela.bubeliniova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bHorváth Michal, Mgr. 0910 185 232michal.horvath@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bKnežová Katarína, Ing.0910 186 439katarina.knezova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bOllé Rastislav, Mgr.0910 187 160rastislav.olle@vudpap.sk
Internal Expert A2cHrivňáková Štefánia, Mgr. 0910 185 261stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Internal Expert A2cKozelnická Eva, Ing., Mgr. 0910 185 670eva.kozelnicka@vudpap.sk
Internal Expert A2cKrnáčová Zuzana, Mgr., PhD.0910 185 288zuzana.krnacova@vudpap.sk
Internal Expert A2cUgorová Barbora, Mgr.0910 185 495barbora.ugorova@vudpap.sk
Principal Investigator A2cJaššová Mária, Mgr. 0910 186 371maria.jassova@vudpap.sk
Martinkovičová L., Mgr., PhD. [MATERNITY L.] lenka.martinkovicova@vudpap.sk

-A3- SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF ŠTANDARDY IN THE SYSTEM VPaP

Chief Principal Investigator A3 Dzadíková Martina, Mgr., MBA 0910 186 765martina.dzadikova@vudpap.sk
Internal Expert A3aBerecká Dagmar, PhD.0910 185 372dagmar.berecka@vudpap.sk
Internal Expert A3aKupcová Karin, Mgr. 0910 186 929karin.kupcova@vudpap.sk
Internal Expert A3aOnuferová Zdena0910 185 290zdena.onuferova@vudpap.sk
Internal Expert A3aRypáková Erika, Mgr. 0910 186 689erika.rypakova@vudpap.sk
Internal Expert A3aSaxová Gabriela, PhDr. 0910 186 921gabriela.saxova@vudpap.sk
Internal Expert A3aVaňová Alena, Ing.alena.vanova@vudpap.sk
Internal Expert A3aTvrdoň Martin, Ing.0910 186 914martin.tvrdon@vudpap.sk
Internal Expert A3aZerola Jaroslav, PaedDr.0910 185 663jaroslav.zerola@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aBartošková Mária, Mgr. 0910 187 086maria.bartoskova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aBoršč Zuzana, Mgr.0910 187 238zuzana.borsc@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aGališinová Zuzana, Ing. 0910 186 709zuzana.galisinova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aHreňák Peter, Mgr.0910 187 243peter.hrenak@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aKobidová Tatiana0910 185 451tatiana.kobidova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aKubelová Gabriela, Ing.0910 187 208gabriela.kubelova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aMiškolciová Lýdia, PhDr. PhD.0910 187 014lydia.miskolciova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aSekerová Marianna, Mgr.0910 186 918marianna.sekerova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aVydumská Daša, Mgr. 0910 187 639dasa.vydumska@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aBellová Dagmar, PhDr., PhD.0910 186 461dagmar.bellova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aHaburaj Miriama, Mgr.0910 187 510miriama.haburaj@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aMasaryková Paulína, Mgr. 0910 187 396paulina.masarykova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aNemec Peter, Mgr., PhD.0910 185 571peter.nemec@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aPaprancová Jana, Mgr. 0910 187 580jana.paprancova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aPavlačková Mária, Mgr. 0910 187 697maria.pavlackova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aPoláková Tatiana, Mgr.tatiana.polakova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aVernarcová Jana, PhDr. PhD.0903 392 535jana.vernarcova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aZávacký Róbert, Mgr., PhD.0910 187 034robert.zavacky@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aHrubá Miriam, Ing.0910 187 449miriam.hruba@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aKaločaiová Lucia, Mgr.0910 187 348lucia.kalocaiova@vudpap.sk
Reg. technický asistent A3aOntko Ladislav, Mgr.0910 187 365ladislav.ontko@vudpap.sk
Regional Ambassador MDPHorváthová Mária, PhDr. PhD.
Regional Ambassador MDPOkálová Oľga, PhDr. PhD.
Regional Ambassador MDPPauličková Mária, Mgr.
Regional Ambassador MDPPetrasová Alica, PhD., Doc. PaedDr.
Regional Ambassador MDPRučková Gabriela, PhDr., PhD., MBA
Regional Ambassador MDPTichý Ľubomír, PhDr. Mgr.
Regional Ambassador MDPZikmund Perašínová Dana, PaedDr., PhD.
Internal Expert A3b Krkošek Marián, Mgr. 0910 186 129marian.krkosek@vudpap.sk
Internal Expert A3bMihalicová Lenka, Mgr.0910 185 844lenka.mihalicova@vudpap.sk
Internal Expert A3bKašická Katarína, Ing.0910 186 697katarina.kasicka@vudpap.sk
Principal Investigator A3bPerečinská Juliana, PaedDr. 0910 187 416juliana.perecinska@vudpap.sk
Internal Expert A3bSikomas Viktoriia, Mgr.0910 186 953viktoriia.sikomas@vudpap.sk

A4

Finance Manager Cigánik Miroslav, Ing.  0910 187 321miroslav.ciganik@vudpap.sk
Finance ManagerCvopová Nina, Bc. 0910 187 245nina.cvopova@vudpap.sk
Finance ManagerJančíková Lenka, Ing. 0910 185 547lenka.jancikova@vudpap.sk
Finance ManagerMoravčíková Andrea, Ing.0910 187 520andrea.moravcikova@vudpap.sk
Monitoring ManagerŠušolová Dominika, Mgr.0910 187 255dominika.susolova@vudpap.sk
Public ProcurementKarasová Anna, JUDr.anna.karasova@vudpap.sk
Administrative WorkerBrandtnerová Eva, Bc. 0910 187 183eva.brandtnerova@vudpap.sk
Administrative WorkerCibirová Veronika, Mgr. 0910 186 229veronika.cibirova@vudpap.sk
Administrative WorkerHargašová Janka 0910 187 149jana.hargasova@vudpap.sk
Administrative WorkerHarmaňošová Mária, Mgr. 0910 185 798maria.harmanosova@vudpap.sk
Administrative WorkerHomzová Barbora 0910 187 270barbora.homzova@vudpap.sk
Administrative WorkerKarabínošová Martina, Mgr.0910 185 213martina.karabinosova@vudpap.sk
Administrative WorkerKubišová Monika, Mgr. 0910 186 627monika.kubisova@vudpap.sk
Administrative WorkerLaštincová Martina, Mgr.0910 187 179martina.lastincova@vudpap.sk
Administrative WorkerLobotková Katarína 0910 185 514katarina.lobotkova@vudpap.sk
Administrative WorkerRückschlossová Eva 0910 187 282eva.ruckschlossova@vudpap.sk
Administrative WorkerStaník Matúš, Mgr. 0910 187 300matus.stanik@vudpap.sk
Administrative WorkerŠimko Michal, Mgr. michal.simko@vudpap.sk
Administrative WorkerUhlířová Lucia0910 186 657lucia.uhlirova@vudpap.sk

NATIONAL PROJECT OFFICE UpP

Building Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Head of Project Office Šurina Ladislav, Ing.  0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk
Projektová manažérkaLikeová Beáta, Mgr.0910 186 106beata.likeova@vudpap.sk
Finance ManagerJančíková Lenka, Ing. 0910 185 547lenka.jancikova@vudpap.sk

Hlavná odborná riešiteľka Braunová Jarmila, Mgr.  jarmila.braunova@vudpap.sk
Monitoring ManagerStaník Matúš, Mgr. 0910 187 300matus.stanik@vudpap.sk
Administrative WorkerBabiaková Jana, Dis.art.0910 187 375jana.babiakova@vudpap.sk
Administrative WorkerKubišová Monika, Mgr.0910 186 627monika.kubisova@vudpap.sk
Administrative WorkerMikušová Annaanna.mikusova@vudpap.sk
Administrative WorkerRasovská Danieladaniela.rasovska@vudpap.sk
Administrative WorkerŠimko Michal, Mgr. michal.simko@vudpap.sk
Odborná asistentka 1aPetrisková Barbora, Mgr.barbora.petriskova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1aSchmidtová Eva, Mgr.eva.schmidtova@vudpap.sk
Internal Expert 1aMagál Michal, Mgr. michal.magal@vudpap.sk
Odborná riešiteľka 1aMgr. Kristína Hroncová, PhD.0910 187 462kristina.hroncova@vudpap.sk
Manažérka DVS 1bGabužďová Gabriela, Mgr.gabriela.gabuzdova@vudpap.sk
Manažérka DVS 1bMagdolen Martina, Mgr.martina.magdolen@vudpap.sk
Interná expertka 1b Mikšík Radka, MgA.radka.miksik@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSBezáková Jana, Mgr. jana.bezakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSBougdar Jana, PhDr.jana.bougdar@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSČavojská Natália, Mgr.natalia.cavojska@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSKvašňáková Lenka, Mgr, PhD.lenka.kvasnakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSSvatová Michaela, Mgr.michaela.svatova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSZoričáková Viera, Mgr.viera.zoricakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSVaršová Slávka, Mgr.slavka.varsova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPBronišová Silvia, PhDr. silvia.bronisova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPBronišová Silvia, PhDr. tatiana.mnahoncakova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPTurčeková Jana, Mgr.jana.turcekova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1bHarmaňošová Mária, Mgr.0910 185 798maria.harmanosova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka 1bHögerová Júlia, PaedDr.julia.hogerova@vudpap.sk
Interná expertka 1cBarqawi Ivana, Mgr., PhD.ivana.barqawi@vudpap.sk
Interná expertka 1cFerenčíková Petra, PhDr. petra.ferencikova@vudpap.sk
Interná expertka 1cKövérová Estera, Mgr., PhD.estera.koverova@vudpap.sk
Interná expertka 1cPekárová, Veronika Bc.veronika.pekarova@vudpap.sk
Interná expertka 1cRajčániová Eva, Mgr. [MD]eva.rajcaniova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1cKolcunová, Lenka, Mgr.lenka.kolcunova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1cDančová Katarína, Mgr. PhD.katarina.dancova@vudpap.sk
Odborný riešiteľ 1cTomšik Robert, PaedDr., PhD.robert.tomsik@vudpap.sk

ECONOMIC AND ECONOMIC ACTIVITY SECTION

Guarantor Durecová Silvia, Ing. 02 4342 09710910 187 404silvia.durecova@vudpap.sk

ÚSEK PRE PERSONALISTIKU A MZDY

Entrusted with Management Baranová Gabriela, Ing. 02 4342 09730910 187 616gabriela.baranova@vudpap.sk

ÚSEK PRE SPRÁVU MAJETKU

Entrusted with Management Demová Soňa, Bc.02 4342 09710910 186 717sona.demova@vudpap.sk
AccountantZávatzká Klaudia, Ing. 02 4342 0971klaudia.zavatzka@vudpap.sk
Registry ManagementAntošová Zdenka 02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
Stoker, GardenerPlško Martin 02 4488 1649martin.plsko@vudpap.sk
IT SpecialistŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
admin@vudpap.sk
IT SpecialistŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
admin@vudpap.sk