Vo “výskume a metodických činnostiach” a v “detskom centre pre vzdelávanie a výskum” pôsobia výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

DIRECTOR’S OFFICE

DirectorMotlová Janette, Mgr. 02 4342 09730911 229 052riaditelka@vudpap.sk
Deputy Director for VPaPKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
Deputy Director for Economic Section & National ProjectsŠurina Ladislav, Ing. 0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk
Entrusted with ManagementGlasová Marcela, Mgr. 02 4342 09730910 185 955marcela.glasova@vudpap.sk
Secretary OfficeVárošová Denisa 02 4342 09730910 186 727sekretariat@vudpap.sk
denisa.varosova@vudpap.sk
Public RelationsMikolášová Darina, Mgr. 0910 186 968darina.mikolasova@vudpap.sk
komunikacia@vudpap.sk
LawyerBeňo Peter, JUDr. peter.beno@vudpap.sk
Manager of Internal RelationsSvoradová Lenka, Mgr.0910 961 899lenka.svoradova@vudpap.sk
komunikacia@vudpap.sk
Manažér externej a internej komunikácie pre ekonomickú a finančnú oblasť NPCvopová Nina, Bc.0910 187 245nina.cvopova@vudpap.sk
Manažérka prípravy projektu Motyková Mária, Bc.maria.motykova@vudpap.sk
Graphic, Manager of External Relations Vajnerová Lucia, Bc.lucia.vajnerova@vudpap.sk
Jazyková korektúraVargová Milada, Mgr.milada.vargova@vudpap.sk
Web and online platform managementŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
Web and online platform managementŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
Professional employeeMitrášová Nikola [MD]nikola.mitrasova@vudpap.sk
Filípková Bibiana, Mgr. [MD]bibiana.filipkova@vudpap.sk

ECONOMIC AND ECONOMIC ACTIVITY SECTION

GuarantorDurecová Silvia, Ing. 02 4342 09710910 187 404silvia.durecova@vudpap.sk

ÚSEK PRE PERSONALISTIKU A MZDY

Entrusted with ManagementBaranová Gabriela, Ing. 02 4342 09730910 187 616gabriela.baranova@vudpap.sk

ÚSEK PRE SPRÁVU MAJETKU

Entrusted with ManagementDemová Soňa, Bc.02 4342 09710910 186 717sona.demova@vudpap.sk
Pokladníčka Hovorková Danica, Ing.02 4342 0971danica.hovorkova@vudpap.sk
AccountantZávatzká Klaudia, Ing. 02 4342 0971klaudia.zavatzka@vudpap.sk
Stoker, GardenerPlško Martin 02 4488 1649martin.plsko@vudpap.sk
IT SpecialistŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
admin@vudpap.sk
IT SpecialistŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
admin@vudpap.sk

ÚSEK VÝSKUMU A METODICKÝCH ČINNOSTÍ

GuarantorKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk

ÚSEK PRE VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ

Entrusted with ManagementŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649magdalena.spotakova@vudpap.sk
PsychologistBelica Ivan, Mgr., PhD.02 4341 4054ivan.belica@vudpap.sk
PsychologistBožík Michal, Mgr. 02 4341 4054michal.bozik@vudpap.sk
PsychologistKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
PsychologistKročanová Ľubica, PhDr. 02 4341 4054lubica.krocanova@vudpap.sk
PsychologistRajčániová Eva, Mgr. eva.rajcaniova@vudpap.sk
PsychologistSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
PsychologistZborteková Katarína, PhDr. katarina.zbortekova@vudpap.sk
Antropologička, výskum.prac.Belovičová Karin, Mgr.karin.belovicova@vudpap.sk
Výskumná pracovníčkaKuglerová Nikoleta, Mgr.nikoleta.kuglerova@vudpap.sk
Výskumná pracovníčkaZsírosová Jarmila, Mgr.jarmila.zsirosova@vudpap.sk
Special PedagogueKmeť Martin, Mgr. 02 4342 09730910 234 860martin.kmet@vudpap.sk
Metodológ, štatistikTomšik Robert, PaedDr., PhD.0948 246 934robert.tomsik@vudpap.sk
PsychologistGuzmanová Martina, Mgr. [MD]02 4488 1649martina.guzmanova@vudpap.sk

ÚSEK PRE METODICKÚ ČINNOSŤ A USMERŇOVANIE

metodik@vudpap.sk
Entrusted with ManagementSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
PsychologistKövérová Ľubica, Mgr.02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologistLančaričová Hedvika, Mgr. [MD]hedvika.lancaricova@vudpap.sk
PsychologistSlovíková Martina, Mgr. [MD]martina.slovikova@vudpap.sk

ÚSEK PRE INFORMAČNO-EDIČNÚ ČINNOSŤ

Entrusted with ManagementSedlačková Beáta, Mgr. 02 4488 83130910 186 831kniznica@vudpap.sk
IEC WorkerKarvay Marcel, Bc.02 4488 8313marcel.karvay@vudpap.sk

CHILDREN'S CENTRE FOR EDUCATION AND RESEARCH [DCVV]

GuarantorKundrátová Bronislava, PhDr. 02 4488 1649bronislava.kundratova@vudpap.sk

ÚSEK PRE PORADENSTVO A MDP PRÍSTUP

Research and professional employees of VÚDPaP also work in the multidisciplinary team of DCVV within their tasks.
Zástupkyňa vedúcej úseku, fyzioterapeutkaFedorová Viera, Mgr. 02 4488 1649viera.fedorova@vudpap.sk
Registry, ReceivingMiháliková Iveta02 4488 16490910 186 698detskecentrum@vudpap.sk
iveta.mihalikova@vudpap.sk
Special PedagogueKmeť Martin, Mgr. 02 4342 09730910 234 860martin.kmet@vudpap.sk
PsychologistKövérová Ľubica, Mgr. 02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologistKundrátová Bronislava, PhDr. 02 4488 1649bronislava.kundratova@vudpap.sk
PsychologistMačkinová Michaela, Mgr. 02 4488 1649michaela.mackinova@vudpap.sk
PsychologistSedlačková Beáta, Mgr. 02 4488 16490910 186 831beata.sedlackova@vudpap.sk
PsychologistŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649magdalena.spotakova@vudpap.sk
Speech TherapistZamborská Petra, Mgr. 02 4488 1649petra.zamborska@vudpap.sk
PsychologistVarholíková Júlia, Mgr. (MD) julia.varholikova@vudpap.sk
PsychologistGuzmanová Martina, Mgr. (MD)02 4488 1649martina.guzmanova@vudpap.sk

ÚSEK PRE VEDENIE ISKY

Entrusted with ManagementKružliaková Jana, Mgr. 02 4488 1649jana.kruzliakova@vudpap.sk
PedagogueChlebišová Alžbeta 02 4488 1649alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
PedagogueMitrášová Nikola [MD]nikola.mitrasova@vudpap.sk
Therapist - Medical PedagogueObložinská Ingrid, PaedDr. 02 4488 1649ingrid.oblozinska@vudpap.sk
Co-TherapistZelinková Iveta 02 4488 1649iveta.zelinkova@vudpap.sk
Pomocná učiteľkaFedorenko Natalya02 4488 1649natalya.fedorenko@vudpap.sk

NATIONAL PROJECT OFFICE ŠTANDARDY

Building Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Head of Project OfficeCigánik Miroslav, Ing. 0910 187 321miroslav.ciganik@vudpap.sk
Chief Project ManagerSvoradová Lenka, Mgr.0910 961 899lenka.svoradova@vudpap.sk
Content Manager [A1, A2, A3] Selecká Paulína, Mgr., PhD.0910 187 141paulina.selecka@vudpap.sk

-A1- TVORBA ŠTANDARDOV PRE KVALITNÝ SYSTÉM PaP

Chief Principal Investigator A1Vojtová Zuzana, Mgr. 0910 185 426zuzana.vojtova@vudpap.sk
Principal Investigator A1aMalík Judita, Mgr. 0910 185 487judita.malik@vudpap.sk
Internal Expert A1aLazová Emília, PhDr.0910 185 367emilia.lazova@vudpap.sk
Internal Expert A1aSkraková Jana, Mgr.0910 185 428jana.skrakova@vudpap.sk
Internal Expert A1aUríková Martina, Mgr.0910 186 142martina.urikova@vudpap.sk
Principal Investigator A1b Doležalová Ingrid, PhDr. 0910 187 636ingrid.dolezalova@vudpap.sk
Internal Expert A1bAntolíková Kristína, Mgr. 0910 187 689kristina.antolikova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBalog Martina, Mgr. martina.balog@vudpap.sk
Internal Expert A1bBalogová Slobodníková Martina, Mgr. 0910 187 628martina.slobodnikova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBero Nadežda, Mgr.0903 387 585nadezda.bero@vudpap.sk
Internal Expert A1bBetáková Daniela, Mgr.0910 187 225daniela.betakova@vudpap.sk
Internal Expert A1bBurianová Marianna, Mgr. 0910 187 638marianna.burianova@vudpap.sk
Internal Expert A1bČokyna Juraj, Mgr., MA, juraj.cokyna@vudpap.sk
Internal Expert A1bĎurkovičová Tatiana, PhDr.0910 187 145tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Internal Expert A1bFarkašovská Eva, PhDr. 0910 187 428eva.farkasovska@vudpap.sk
Internal Expert A1bFraňová Ivana, Mgr.0910 186 983ivana.franova@vudpap.sk
Internal Expert A1bGbúr Martin, Mgr. 0910 187 569martin.gbur@vudpap.sk
Internal Expert A1bHudáková Veronika, Mgr.0910 187 320veronika.hudakova@vudpap.sk
Internal Expert A1bJarábková Hana, Mgr.0910 187 033hana.jarabkova@vudpap.sk
Internal Expert A1bLenická Lucia, Mgr.0910 187 548lucia.lenicka@vudpap.sk
Internal Expert A1bRanda Jana, Mgr.0910 187 057jana.randa@vudpap.sk
Internal Expert A1bRijaková Martina, Mgr.0910 187 106martina.rijakova@vudpap.sk
Internal Expert A1bSýkora Michal, Mgr.michal.sykora@vudpap.sk
Internal Expert A1bZembová Jana, Mgr.0910 186 689jana.zembova@vudpap.sk
Internal Expert A1bZibrínová Barbora, Mgr.0910 187 031barbora.zibrinova@vudpap.sk

-A2- VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE SYSTÉM PaP

Chief Principal Investigator A2Vaněček Katarína, Mgr. 0910 186 890katarina.vanecek@vudpap.sk
Principal Investigator A2aZjavková Katarína, Mgr. 0910 185 343katarina.zjavkova@vudpap.sk
Internal Expert A2aBlahovcová Petronela0910 185 203petronela.blahovcova@vudpap.sk
Internal Expert A2aHulínová Vladimíra, PhDr., PhD. [MATERSKÁ D.] vladimira.hulinova@vudpap.sk
Internal Expert A2aSeveríniová Paulína, Mgr.0910 187 354paulina.severiniova@vudpap.sk
Internal Expert A2aŠtefancová Gregorová Dáša, Mgr.0910 186 072dasa.stefancova.gregorova@vudpap.sk
Principal Investigator A2bŠtukovská Katarína, Mgr. 0910 187 523katarina.stukovska@vudpap.sk
Interný expert A2bKvak Ján, PaedDr.0910 186 673jan.kvak@vudpap.sk
Internal Expert A2bSajková Martina, Mgr. 0910 187 207martina.sajkova@vudpap.sk
Internal Expert A2bUhríková Eva, Mgr. 0910 186 846eva.uhrikova@vudpap.sk
Internal Expert A2bVárosiová Natália, Mgr. [MATERSKÁ D.] natalia.varosiova@vudpap.sk
Internal Lecturer A2bKlepáčová Helena, Ing. 0910 185 232
Internal Lecturer A2bMihinová Katarína, Mgr.0910 187 382katarina.mihinova@vudpap.sk
Principal Investigator A2cJaššová Mária, Mgr. 0910 186 371maria.jassova@vudpap.sk
Internal Expert A2cHrivňáková Štefánia, Mgr. 0910 185 261stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Internal Expert A2cKoláčková Jana, PhDr., PhD.0948 248 072jana.kolackova@vudpap.sk
Internal Expert A2cKozelnická Eva, Ing., Mgr. 0910 185 670eva.kozelnicka@vudpap.sk
Internal Expert A2cKrnáčová Zuzana, Mgr., PhD.0910 185 288zuzana.krnacova@vudpap.sk
Internal Expert A2cUgorová Barbora, Mgr.0910 185 495barbora.ugorova@vudpap.sk
Martinkovičová L., Mgr., PhD. [MATERNITY L.] lenka.martinkovicova@vudpap.sk

-A3- PODPORA IMPLEMENTÁCIE ŠTANDARDOV V SYSTÉME PaP

Hlavný odborný riešiteľ A3Papp Erik PaedDr. 0910 185 853erik.papp@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A3aTvrdoň Martin, Ing.0910 186 914martin.tvrdon@vudpap.sk
Internal Expert A3aAlscherová Alena, Mgr.0910 187 365alena.alscherova-jencova@vudpap.sk
Internal Expert A3aBerecká Dagmar, PhD.0910 185 375dagmar.berecka@vudpap.sk
Internal Expert A3aKupcová Karin, Mgr. 0910 186 929karin.kupcova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aBoršč Zuzana, Mgr.0910 187 238zuzana.borsc@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aČechová Denisa0910 186 106denisa.cechova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aGališinová Zuzana, Ing. 0910 186 709zuzana.galisinova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aHreňák Peter, Mgr.0910 187 243peter.hrenak@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aKubelová Gabriela, Ing.0910 187 208gabriela.kubelova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aMiškolciová Lýdia, PhDr. PhD.0910 187 014lydia.miskolciova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aSekerová Marianna, Mgr.0910 186 918marianna.sekerova@vudpap.sk
Regional Expert on Štandardy Audit A3aSzabová-Šírová Lea, PhDr. PhD.lea.szabova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aBellová Dagmar, PhDr., PhD.0910 186 461dagmar.bellova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aHaburaj Miriama, Mgr.0910 187 510miriama.haburaj@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aNemec Peter, Mgr., PhD.0910 185 571peter.nemec@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aPaprancová Jana, Mgr. 0910 187 580jana.paprancova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aPavlačková Mária, Mgr. 0910 187 697maria.pavlackova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aVernarcová Jana, PhDr. PhD.0903 392 535jana.vernarcova@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aVydumská Daša, Mgr. 0910 187 639dasa.vydumska@vudpap.sk
Regional Principal Investigator A3aZávacký Róbert, Mgr., PhD.0910 187 034robert.zavacky@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aHrubá Miriam, Ing.0910 187 449miriam.hruba@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aKaločaiová Lucia, Mgr.0910 187 348lucia.kalocaiova@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aKobidová Tatiana0910 185 451tatiana.kobidova@vudpap.sk
Reg. technický asistent A3aMarton Martin, Mgr. martin.marton@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aOnuferová Zdena0910 185 290zdena.onuferova@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aSaxová Gabriela, PhDr. 0910 186 921gabriela.saxova@vudpap.sk
Reg. technický asistent A3aZerola Jaroslav, PaedDr.0910 185 663jaroslav.zerola@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aŽolková Denisa, Ing.denisa.zolkova@vudpap.sk
Principal Investigator A3bHrabovská Zuzana, PhDr., PhD.0948 247 261zuzana.hrabovska@vudpap.sk
Internal Expert A3bDzúriková Petra, Mgr.petra.dzurikova@vudpap.sk
Internal Expert A3bHrozenská Martina, Doc. PhDr. PhD.martina.hrozenska@vudpap.sk
Internal Expert A3b Krkošek Marián, Mgr. 0910 186 129marian.krkosek@vudpap.sk
Internal Expert A3b Lulei Martin, PhDr. PhD.martin.lulei@vudpap.sk
Internal Expert A3bMihalicová Lenka, Mgr.0910 185 844lenka.mihalicova@vudpap.sk
Internal Expert A3bMiššíková Viera, Mgr., PhD. [MATERSKÁ D.] 0948 247 259viera.missikova@vudpap.sk
Internal Expert A3bPerečinská Juliana, PaedDr. 0910 187 416juliana.perecinska@vudpap.sk

-A4- RIADENIE PROJEKTU

Finance ManagerDobšovičová Soňa, Mgr.sona.dobsovicova@vudpap.sk
Finance ManagerTrokanová Katarína, Ing. katarina.trokanova@vudpap.sk
Monitoring ManagerŠušolová Dominika, Mgr.0910 187 255dominika.susolova@vudpap.sk
Public ProcurementKarasová Anna, JUDr.anna.karasova@vudpap.sk
Administrative WorkerBinková Anna, Ing. anna.binkova@vudpap.sk
Administrative WorkerBrandtnerová Eva, Bc. 0910 187 183eva.brandtnerova@vudpap.sk
Administrative WorkerDravecká Antónia, Mgr.antonia.dravecka@vudpap.sk
Administrative WorkerHargašová Janka 0910 187 149jana.hargasova@vudpap.sk
Administrative WorkerLaštincová Martina, Mgr.0910 187 179martina.lastincova@vudpap.sk
Administrative WorkerLobotková Katarína 0910 185 514katarina.lobotkova@vudpap.sk
Administrative WorkerMatúšková Máriamaria.matuskova@vudpap.sk
Administrative WorkerMozoláková Annaanna.mozolakova@vudpap.sk
Administrative WorkerStaník Matúš, Mgr. 0910 187 300matus.stanik@vudpap.sk
Administrative WorkerUhlířová Lucia0910 186 657lucia.uhlirova@vudpap.sk

NATIONAL PROJECT OFFICE UpP

Building Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Projektová manažérkaLikeová Beáta, Mgr.0948 247 505beata.likeova@vudpap.sk
Finance ManagerJančíková Lenka, Ing.0910 185 547lenka.jancikova@vudpap.sk
Manažér monitorovania 1dStaník Matúš, Mgr.0910 187 300 matus.stanik@vudpap.sk
Hlavná odborná riešiteľka Braunová Jarmila, Mgr.0948 247 361 jarmila.braunova@vudpap.sk

-1A – ANALÝZA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V METODICKOM USMERŇOVANÍ

Odborná riešiteľka 1aUhrecká Miroslava, Mgr. PhD0948 247 682miroslava.uhrecka@vudpap.sk
Odborná riešiteľka 1aHroncová Kristína, Mgr., PhD.  [MD]kristina.hroncova@vudpap.sk
Interná expertka 1aŠablatúrová Nika, Mgr.0948 247 415nika.sablaturova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1aRusnáková Veronika, Mgr. 0948 248 098veronika.rusnakova@vudpap.sk

-1B- PROFESIJNÝ RAST A CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Odborná riešiteľka 1bHögerová Júlia, PaedDr. 0948 246 895julia.hogerova@vudpap.sk
Interná expertka 1bGálová Karin, Mgr.0948 247 258karin.galova@vudpap.sk
Interná expertka 1bHoráková Magdaléna, Mgr., PhD. 0948 246 865 magdalena.horakova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1bMikušová Natália, Mgr.0948 248 083 natalia.mikusova@vudpap.sk
DVS 1b - Bratislava
Odborná asistentka 1b - BABronišová Silvia, PhDr. silvia.bronisova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1b - BASzamaranszká Ivana, Mgr. 0948 247 255ivana.szamaranszka@vudpap.sk
Odborná asistentka 1b - BAVaščáková Eva, Mgr. eva.vascakova@vudpap.sk
DVS 1b - Piešťany
Manažérka DVS 1b - PNMichalcová Eva, PaedDr.0948 247 262eva.michalcova@vudpap.sk
Interná expertka 1b - PNBezáková Jana, Mgr.0948 247 265jana.bezakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b - PNČavojská Natália, Mgr. 0948 247 263natalia.cavojska@vudpap.sk
Interná expertka 1b - PNSádecká Ondrášková Lenka, PhDr. 0948 247 264lenka.sadecka-ondraskova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1b - PNKováčová Denisa, Mgr. 0948 247 642denisa.kovacova@vudpap.sk
DVS 1b - Poprad
Manažérka DVS 1b - PPGabužďová Gabriela,Mgr.0948 247 067gabriela.gabuzdova@vudpap.sk
Interná expertka 1b - PPKvašňáková Lenka, Mgr., PhD. 0948 247 251lenka.kvasnakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b - PPOľšavská Mária, Mgr.maria.olsavska@vudpap.sk
Interná expertka 1b - PPSvatová Michaela, Mgr.0948 247 245michaela.svatova@vudpap.sk
Interná expertka 1b - PPVaršová Slávka, Mgr.0948 247 252slavka.varsova@vudpap.sk
Interná expertka 1b - PPZoričáková Viera, Mgr.0948 247 249viera.zoricakova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS 1b - PPMňahončaková Tatiana, Mgr.0948 247 253tatiana.mnahoncakova@vudpap.sk

-1C- DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE

Odborná riešiteľka 1cBarqawi Ivana, Mgr., PhD.0948 248 140ivana.barqawi@vudpap.sk
Interná expertka 1cDančová Katarína, Mgr., PhD.0948 246 356katarina.dancova@vudpap.sk
Interná expertka 1cFerenčíková Petra, PhDr. [MD]0948 246 967petra.ferencikova@vudpap.sk
Interná expertka 1cKolcunová Lenka, Mgr. 0948 247 058lenka.kolcunova@vudpap.sk
Interná expertka 1cPekárová Veronika, Mgr.0948 246 996veronika.pekarova@vudpap.sk
Interná expertka 1cRajčániová Eva, Mgr. [MD]eva.rajcaniova@vudpap.sk
Internal Expert 1cLieskovský Jakub, Mgr., PhD.0948 246 967 jakub.lieskovsky@vudpap.sk
Odborná asistentka 1cCiranová Natália, Mgr. 0948 247 259natalia.ciranova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1cMarosics Barbora, Mgr.0948 247 302barbora.marosics@vudpap.sk

-1D- PODPORA IMPLEMENTÁCIE

Administratívna pracovníčka 1dBabiaková Jana, Dis. art.0910 187 375jana.babiakoova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka 1dMikušová Anna0948 247 018anna.mikusova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčka 1dRasovská Daniela0948 247 014daniela.rasovska@vudpap.sk