National Project
From standardization of the consulting system and prevention
to inclusion and success in the labor market ("NP Štandardy")

The Research Institute of Child Psychology and Pathopsychology has been implementing the national project "Standards" since June 1, 2019 with a vision to contribute to the quality of processes in a multidisciplinary approach to the child and his family through the system of educational counseling and prevention (VPaP).


Tvorba štandardov
Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Podpora a implementácia štandardov
Odborné materiály
Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce

In practice, this means that the national project will bring:

  • prinesie procesné štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie a na ne nadväzujúce obsahové, výkonové a materiálno-technické štandardy
  • overí a bude rozvíjať multidisciplinárnu spoluprácu v praxi
  • vyškolí 1718  pedagogických a odborných zamestnancov v témach: sociálno-psychologický výcvik, vzdelávanie v terapeutických metódach, supervízia v poradenských činnostiach a kariérová výchova a karierové poradenstvo
  • podporí strategický rozvoj školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení (Diagnostické centrum, Liečebno-výchovné sanatórium, Reedukačné centrum)  a poskytne podporu pri získaní zdrojov pre implementáciu štandardov do bežnej praxe
  • nastaví kontinuálny zber inovácii v systéme VPaP a systém overovania kvality odborných a odborno-metodických činností v súvislosti s implementáciou štandardov.

Viac informácií o projekte nájdete v tomto dokumente.

Kontakty na projektovú kanceláriu:

Building Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Chief Project Manager Mgr. Lenka Svoradová 0910 187 302 lenka.svoradova@vudpap.sk
Hlavná obsahová manažérka Mgr. Paulína Selecká, PhD. 0910 187 141 paulina.selecka@vudpap.sk
Manažér projektovej kancelárie Ing. Miroslav Cigánik 0910 187 321 miroslav.ciganik@vudpap.sk

.
Kontakty na regionálne projektová centrá („RPC“)

RPC Adresa Meno a priezvisko Tel. kontakt Mail
RPC Bratislava Račianska 62, Bratislava 831 05 Miriama Haburaj 0910 187 510 miriama.haburaj@vudpap.sk
Peter Hreňák 0910 187 243 peter.hrenak@vudpap.sk
Lucia Kaločaiová lucia.kalocaiova@vudpap.sk
Martina Rijáková 0910 187 106 martina.rijakova@gmail.com
Fraňová Ivana
ivana.franova@vudpap.sk
RPC Trnava Kollárová 17, Trnava 917 01 Jana Paprancová 0910 187 580 jana.paprancova@vudpap.sk
Marianna Sekerová marianna.sekerova@vudpap.sk
Barbora Zibrínová barbora.zibriniova@vudpap.sk
Daniela Betáková daniela.betakova@vudpap.sk
RPC Nitra Cintorínska 5, Nitra 949 01 Jana Vernarcová 0903 392 535 jana.vernarcová@vudpap.sk
Zuzana Gališinová 0910 186 709 zuzana.galisinova@vudpap.sk
Tatiana Kobidová 0910 185 451 tatiana.kobidova@vudpap.sk
Jana Zembová 0910 186 689 jana.zembova@vudpap.sk
Martin Vyšňa martin.vysna@vudpap.sk
RPC Trenčín Piaristická 254/6, Trenčín 911 01 Mária Pavlačková 0910 187 697 maria.pavlackova@vudpap.sk
Gabriela Kubelová 0910 187 208 gabriela.kubelova@vudpap.sk
Tatiana Ďurkovičová 0910 187 145 tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Hana Jarábková 0910 187 033 hana.jarabkova@vudpap.sk
RPC Banská Bystrica Dolná 6987/62, Banská Bystrica 974 01 Dagmar Bellová 0910 186 461 dagmar.bellova@vudpap.sk
Lýdia Miškolciová 0910 187 014 lydia.miskolciova@vudpap.sk
Jaroslav Zerola 0910 185 663 jaroslav.zerola@vudpap.sk
Martina Slobodníková 0910 187 628 martina.slobodnikova@vudpap.sk
Marianna Burianová 0910 187 638 marianna.burianova@vudpap.sk
RPC Žilina Radlinského 29, Dolný Kubín 026 01 Peter Nemec 0910 185 571 peter.nemec@vudpap.sk
Mária Bartošková 0910 187 086 maria.bartoskova@vudpap.sk
Gabriela Saxová 0910 186 921 gabriela.saxova@vudpap.sk
Jana Randa 0910 187 057 jana.randa@vudpap.sk
Zdenka Valeková 0910 187 675 zdenka.valekova@vudpap.sk
RPC Prešov Masarykova 2722/22, Prešov 080 01 Denisa Čechová 0910 186 106 denisa.cechova@vudpap.sk
Daša Vydumská 0910 187 639 dasa.vydumska@vudpap.sk
Martin Marton 0910 186 229
martin.marton@vudpap.sk
Martina Balog martina.balog@vudpap.sk
Kristína Antolíková 0910 187 689 Kristina.antolikova@vudpap.sk
RPC Košice Pražská 2, Košice – Západ 040 11 Róbert Zavacký 0910 187 034 robert.zavacky@vudpap.sk
Zuzana Boršč 0910 187 238 zuzana.borsc@vudpap.sk
Miriam Hrubá miriam.hruba@vudpap.sk
Denisa Žolková 0910 187 270 denisa.zolkova@vudpap.sk
Eva Farkašovská 0910 187 428 eva.farkasovska@vudpap.sk
Martin Gbúr 0910 187 569 martin.gbur@vudpap.sk