Home»VÚDPaP»Our Team»Petra Zamborská

Petra Zamborská

Mgr. Petra Zamborská

štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 2010. Odborné skúsenosti nadobudla pri práci s deťmi v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Bratislave, pracovala tiež v ambulancii klinického logopéda a v súkromnom logopedickom centre. Má skúsenosti s individuálnou aj skupinovou terapiou s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou. V DCVV pracuje od roku 20018 na pozícii logopéda. Je súčasťou multidisciplinárneho tímu DCVV VÚDPaP.

2022-06-28T12:54:53+02:00March 15th, 2019|

Zdieľajte tento príbeh, vyberte si platformu!

Categories

Go to Top