»»»Ako byť úspešnými v získavaní dotácií
Nahrávam Udalosti

Krátka charakteristika:
Seminár vám pomôže pri príprave projektov a odpovie na nasledovné otázky: Ako vynaloženú energiu premeniť na úspešný projekt, čo nesmie v projekte chýbať, ako rozvíjať projektové myslenie a čo je projektový manažment  a ako sa pozerať na projekt z pohľadu hodnotiteľov.

Cieľová skupina:
Zamestnancí systému VPaP

Počet účastníkov:
Maximálne 20, po naplnení počtu prihlásených bude prihlasovanie zastavené. V prípade nedostatočného počtu účastníkov, bude vzdelávanie zrušené. Z jedného centra sa môžu prihlásiť max. 2 zamestnanci.

Cena:
60 eur.

Upozornenie: Vaša registrácia bude platná len v takom prípade, pokiaľ bude zrealizovaná úhrada do 30.9.2019.
Spôsob platby: BANKOVÝ ÚČET PRE PLATBU – IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
Variabilný symbol: uveďte dátum vzdelávania v tvare: (DDMMRRRR)
Do poznámky pri platbe, prosím, uveďte:
A: v prípade fyzickej osoby: Vaše PRIEZVISKO a MENO (účastníka)
B: v prípade právnickej osoby: v tomto poradí – 1. MESTO, 2. NÁZOV organizácie uveďte v skratke napr.“CPPPaP“

Uzávierka prihlášok:
30.9.2019  alebo po naplnení maximálneho počtu prihlásených

Typ aktivity:
Vzdelávací seminár

Kontaktná osoba:
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii:
Mgr. Jozefína Fusek Švingálová, Nikola Mitrášová, e-mail: vudpap.vzdelavanie1@gmail.com

tel.:( +421 2) 4342 0973

Súvisiace linky:
Prihlasovanie – BA – November (prihlasovací formulár)

Kategórie