Milí rodičia, terénni sociálni pracovníci, začínajúci pedagogickí asistenti a dobrovoľníci!
Tento webinár je určený iba pre vás!

Povieme vám o hrubej a jemnej motorike, grafomotorike i o tom, ako sa motorické oslabenia dieťaťa prejavujú v ťažkostiach s učením. Ponúkneme námety na činnosti, aktivity a hry, ktoré sú vhodné na stimuláciu aj v domácom prostredí, diskutovať budeme aj o súčasných možnostiach rozvíjania motoriky u detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Webinár budú viesť špeciálne pedagogičky Mgr. Beáta Likeová a PaedDr. Juliana Perečinská.
Prioritne je webinár určený pre rodičov a ľudí v teréne, ktorí nemajú pedagogické a psychologické vzdelanie. Počet miest je obmedzený.

Prihlasovať sa môžete tu:
https://forms.gle/1UL91xDvdVzqK1388