»»Model multidisciplinárnej starostlivosti
Nahrávam Udalosti

Model multidisciplinárnej starostlivosti

Lektorky: PhDr. Bronislava Kundrátová, Mgr. Beáta Sedlačková, Mgr. Viera Fedorová, PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc.

Cieľom vzdelávania je predstaviť multidisciplinárny model starostlivosti, ktorý pozostáva z prieniku individuálnej práce viacerých odborníkov s dieťaťom s cielenou intervenciou v Diagnosticko-terapeutickej skupine a v Integrovanej skupine detí predškolského veku v duchu inkluzívnej pedagogiky.

Trvanie: 8 hodín.
Bezplatne.
Predpokladaný termín: október 2019.

Kategórie