»»Odborný seminár spojený s tréningom
Nahrávam Udalosti

Odborný seminár spojený s tréningom praktickej aplikácie testu SON-R, 2,5-7 v praxi CPPPaP

Lektorka: PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD.

Práca s testom bude doplnená o praktické skúsenosti a kazuistiky.

Trvanie: 4 hodiny.
Cena: 15 eur.
Predpokladaný termín: november 2019.

Kategórie