Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Pozvánka

Špecifiká práce s rodičmi detí z MRK

Lektor:

Mgr. Janette Motlová

Miesto konania a termín konania:

Košice –11.3.2020, Zasadacia miestnosť CPPPaP, Karpatská 8, Košice – 13:00 – 18:00 hod.

Uzávierka prihlášok:

4.3.2020 alebo po naplnení maximálneho počtu prihlásených

Typ aktivity:

Vzdelávací seminár

Krátka charakteristika:

Počas 5 hodinového seminára sa budeme venovať odpovediam z praxe na tieto otázky: Čo znamená situačná chudoba a ako sa líši od chudoby generačnej? Aký ma dopad na vzdelávanie detí a prácu s ich rodičmi? S čím musí každý pedagóg či odborný zamestnanec počítať ak vychováva a vzdeláva deti z takéhoto prostredia? Aký je zásadný rozdiel medzi kultúrou Rómov a kultúrou chudoby? Aké sú otvorené stratégie z praxe pri práci s deťmi z týchto prostredí? Ako vtiahnuť rodičov do procesu výchovy a vzdelávania? Čo je nevyhnutné pre budovanie vzťahov s rodičmi žijúcimi v generačnej chudobe? Ako budovať a rozvíjať vzťahy medzi rodičmi majority a minorít?

Cieľová skupina:

Zamestnanci systému výchovného poradenstva a prevencie

Počet účastníkov:

Max. 20, po naplnení počtu prihlásených bude prihlasovanie zastavené. V prípade nedostatočného počtu účastníkov, bude vzdelávanie zrušené. Z jedného centra sa môžu prihlásiť max. 2 zamestnanci.

Cena:

45,-eur

Upozornenie: Úhradu je nutné zrealizovať hneď po prihlásení, a to najneskôr do 14.2.2020.
Spôsob platby: BANKOVÝ ÚČET PRE PLATBU – IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
Variabilný symbol: uveďte dátum vzdelávania v tvare:(DDMMRRRR)
Do poznámky pri platbe, prosím, uveďte:
A: v prípade fyzickej osoby: Vaše PRIEZVISKO a MENO (účastníka)
B: v prípade právnickej osoby: v tomto poradí – 1. MESTO, 2. NÁZOV organizácie uveďte v skratke napr.“CPPPaP“

* V prípade odhlásenia sa z akéhokoľvek dôvodu, neskôr ako 3 dni pred realizovaným vzdelávaním, vám nebudeme môcť vrátiť účastnícky poplatok.

Kontaktné osoby:

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii:
Nikola Mitrášová, Mgr. Jozefína Fusek Švingálová, e-mail: vudpap.vzdelavanie1@gmail.com
tel.: 0910 185 813

Súvisiace linky:

Prihlásovanie-KE-11.3.2020 (link na prihlasovací formulár)

Kategórie

Go to Top