»»Tvorba a realizácia IVVP
Nahrávam Udalosti

Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti

Lektor: Mgr. Martin Kmeť

Tvorba IVP. Náčrt štandardného IVVP z pohľadu obsahu a niektorých používaných úprav. Legislatívne ukotvenie. Možné limity a princípy jeho realizácie pre žiakov so ŠVVP. Zážitková aktivita a možnosť diskutovať ku konkrétnym prípadom z praxe.

Trvanie: 5 hod.
Cena: 15 eur.
Predpokladaný termín: október 2019.

Kategórie