Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

V expertných pracovných skupinách prebieha tvorba kľúčových výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP, predovšetkým:

  • Nastavenie kontinuálneho mapovania potrieb rodiny a následné vyhodnotenie novovynárajúcich sa potrieb dieťaťa a jeho rodiny v systéme VPaP;
  • Nastavenie a zavedenie inštitútu kvality ako platformy pokrývajúcej kontrolné mechanizmy vo vzťahu k dodržiavaniu štandardov, vo vzťahu k exekutíve v systéme VPaP;
  • Nastavenie  inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a na základe pravidelného zberu dát identifikujúcej potrebné inovácie v systéme na úrovni ľudských zdrojov, nástrojov a technológií.

 Mzda (brutto): 18,50 EUR/ hod. + odvody

Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce

Termín nástupu: 01.9.2019 / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní:
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca:
VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP problematiky, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min. 8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom.

Pozícia vhodná pre absolventa:   Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
personalne@vudpap.sk