OTÁZKA:

Dobrý deň,
v rámci prípravy žiakov 9. ročníkov na stredné školy sa podľa potreby uskutočňuje aj diagnostika žiakov (intelekt, záujmy, …).
Chcem sa opýtať, či túto diagnostiku môžu vykonávať školskí psychológovia, alebo je to v kompetencii príslušnej CPPPaP.
Existuje zákon, vyhláška, ktoré to upresňujú?
Ďakujem vopred za odpoveď.

ODPOVEĎ:

Obrátili ste na ministerstvo školstva SR, s otázkou ohľadom diagnostiky v práci školského psychológa.
VÚDPaP je ministerstvom školstva SR poverený metodickým usmerňovaním všetkých zložiek výchovného poradenstva.

V prílohe nájdete legislatívne vymedzenie a kompetencie školského psychológa.
Školský psychológ môže vykonávať keď tak, iba orientačnú diagnostiku, primárne sa zaoberá prevenciou, organizuje besedy, prednášky, konzultuje s deťmi individuálne aj skupinovo, s učiteľmi aj rodičmi, robí sociometriu a pod.
Pokiaľ diagnostika slúži k tomu, aby školský psychológ vedel žiakovi poradiť, na akú školu sa prihlásiť, zmestí sa to do tej orientačnej diagnostiky. Pokiaľ žiak potrebuje akúkoľvek oficiálnu diagnostiku (napr. špec. potrieb), ktorej výsledky chcú rodičia použiť na niečo iné než pre vlastnú informáciu, musia sa obrátiť na CPPPaP. V kompetenciách školských psychológov nie je vypracovávanie posudkov a správ s komplexnou diagnostikou s odporúčaniami, ktoré je výlučne v kompetencii psychológov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať

Príloha TU: