Skratky:

KV – Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách Harmonogram je pod  záložkou Harmonogram KV školy
KP – Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Harmonogram je pod  záložkou Harmonogram KV CPPPaP
SPV – Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie (sociálno-psychologický výcvik)
SUPV – Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii
Terapeutické metódy sú rozdelené na:
KBT – Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania, podnázov:  Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov Kognitívne-behaviorálnej terapie.
SUR – Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania – podľa SUR
PM – Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania, podnázov:  Praktické Techniky práce s deťmi

SPV, Terapeutické metódy a SUPV sú v záložke harmonogram dlhodobe
V záložke zhrnutie posielam harmonogram platný do Okt 2020 s tým, že nevieme, aký bude stav s COVID19 na jeseň – je možné, že budeme opäť presúvať dátumy (aj keď dúfam, že nie).
Pre KV – farby korešpondujú s regiónom a čísla indikujú skupinu a deň v poradí (v KV – CPPPaP je to číslo bloku)
Pri SVP ďalšie písmena indikujú kraj
Pri terapeutických metódach berte do úvahy prosím len písmená PM, KBT a SUR – iné dodatky ku skratkám sa týkajú tém a obsahu.