Nie, aj záznamový hárok je súčasť testu, metódy, ktorá podlieha autorskému zákonu a teda nie je možné ho kopírovať. Rodičovi, zákonnému zástupcovi sú výsledky sprístupnené formou správy, resp. v poradenskej konzultácii s rodičom, dieťaťom.