Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v prípade, že potrebujete zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme VPaP (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca) zo strany VÚDPaPu, prosíme, vyplňte nižšie uvedenú prihlášku.

Uveďte údaje o zamestnancovi, ktorý bude účastníkom adaptačného vzdelávania. V prípade viacerých zamestnancov vyplňte pre každého prihlášku zvlášť.

Prihláška TU.