Záznam webináru z konferencie 3×KAM.

Ako dať viac autonómie v školskej triede, aby sa deti/žiaci naučili riadiť seba vo svojom živote, a pritom rešpektovať rozmanité potreby všetkých detí? Cieľom príspevku je predstaviť aké konkrétne procesy môže pedagóg nastaviť a aké konkrétne kroky urobiť a aké nástroje využiť, aby sa vytvorila sociálna klíma a učiaca sa klíma, aby každé dieťa/žiak mohlo rozvíjať svoj potenciál a aby v tom bolo podporované. A tiež ako systém výchovného poradenstva a prevencie môže byť podporný pre pedagóga v školskej triede.

Webinár viedla: Mgr. Štefánia HrivňákováĽutujeme, niektoré záznamy sú dostupné len pre odborných a pedagogických zamestnancov a pre študentov.

Pre sprístupnenie je treba prihlásiť sa, alebo vyplniť registráciu nižšie.