Záznam webináru z konferencie 3×KAM.

Autorky v krátkosti predstavia filozofiu vytvárajúceho sa Inštitútu inovácií a priblížia 3 vybrané inovácie, ktoré reflektujú aktuálne potreby detí. Prvé dve inovácie Tréning fonematického uvedomovania a Včielka sú zamerané na rozvoj čítania od raného veku dieťaťa. Včielka sleduje trend podpory čítania v online priestore (počítač, tablet, smartfón). Situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu poukázala na obrovskú potrebu práce s emóciami u detí, zvyšovanie ich odolnosti a zároveň rozširovanie zručností potrebných na zvládanie náročných situácií, a preto ako tretiu z predstavených inovácií predkladajú program Zippyho kamaráti. Predstavia konkrétnu ukážku, ako s týmto programom pracovať.

Webinár viedli: Mgr. Zdenka Valeková, PaedDr. Juliana PerečinskáĽutujeme, niektoré záznamy sú dostupné len pre odborných a pedagogických zamestnancov a pre študentov.

Pre sprístupnenie je treba prihlásiť sa, alebo vyplniť registráciu nižšie.