Zverejnenie inovácií

Zdieľaním Vašej inovácie ju nielen spropagujete a odprezentujete, ale aj pomôžete rozšíriť databázu inovácií, a tým podporiť neustále zvyšovanie kvality v systéme VPaP.

V prípade splnenia všetkých kritérií zadanej inovácie s Vami uzatvoríme zmluvu a stanete sa externým expertom. Na tomto odkaze nájdete bližšie informácie k role externého experta, ktorý prispel k rozširovaniu databázy inovácií a na overovaní inovácií.

Zber inovácií pred spustením tejto podstránky prebiehal na základe informácií získaných prostredníctvom viacerých kanálov:

 1. Mapovanie potrieb inštitúcií v systéme VPaP.
 2. Mapovanie dobrej praxe inštitúcií v systéme VPaP.
 3. Výzva na pracovnú pozíciu externého experta.

Postup zverejňovania inovácií:

 1. Vyplnenie formulára k inovácii, formulár prosím vyplňte na tomto odkaze.
 2. Vyhodnotenie vypracovaného formulára internými expertmi na Inštitúte inovácií podľa nasledovných kritérií:
  • inovácia spĺňa zadefinované špecifiká inovácie
  • inovácia sa dotýka niektorej z fáz systému VPaP
  • inovácia sa realizuje v inštitúciách v systéme VPaP
  • inovácia sa dotýka potrieb dieťaťa a jeho rodiny v systéme VPaP.
 3. V prípade splnenia kritérií z 3. bodu nasleduje uzavretie dohody o vykonaní práce.
 4. Vypracovanie inovácie externým expertom v šablóne, ktorá Vám bude zaslaná po bode 3.
 5. Zaslanie vypracovanej inovácie v šablóne na textovú korektúru VÚDPaPom.
 6. Zverejnenie spracovanej inovácie v databáze inovácií na našom webe (poradie zverejňovania inovácií berie na zreteľ kritérium najaktuálnejších potrieb detí a ich rodiny – napr. COVID-19).
 7. Propagácia inovácie prostredníctvom podcastov/webinárov/vzdelávaní/konferencií/verejných dokumentov VÚDPaPu.
 8. Posudzovanie inovácie z výskumného hľadiska s možnosťou overenia inovácie.