Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci regionálnej úrovne (západné, stredné, východné Slovensko). Spolupracuje pri koordinácii regionálnych interných a externých expertov na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Aktívne spolupracuje s regionálnymi expertami na zapojení inštitúcií do pilotného overovania MDP, podporuje spoluprácu a zabezpečuje komunikáciu a prenos informácií medzi HPC a Regionálnymi projektovými centrami (ďalej „RPC“) v rámci čiastkovej aktivity. Podieľa sa na príprave a spracovávaní priebežných a súhrnných odborných výstupov. Spolupracuje s Odborným riešiteľom A1b pri nastavení metodológie pre mapovanie a evalváciu pilotného overovania MDP v jednotlivých typoch zapojených inštitúcií. Zodpovedá za: vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách.

Mzda (brutto)
Od 1700 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP problematiky, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min. 8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk