Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení v rámci svojho regiónu (krajská úroveň). V každom kraji pracujú v RPC 2 osoby. Priamo spolupracuje s externými expertami zo zapojených inštitúcií v kraji a priamo sa podieľa na realizácii pilotného overovania MDP v zapojených inštitúciách v kraji. Realizuje pracovné stretnutia v regióne a prenáša informácie o priebehu, postupe plnenia čiastkových úloh v regióne smerom k HPC. Sprostredkúva informácie, metodológiu plnenia čiastkových odborných úloh expertom v zapojených inštitúciách. V spolupráci s internými expertami HPC a externými expertami v zapojených inštitúciách koncipuje čiastkové odborné výstupy – modely uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v činnosti jednotlivých (do projektu) zapojených inštitúcií v kraji. Zodpovedá za: vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách v kraji.

Mzda (brutto)
Od 1650 do 1750 €

Miesto výkonu práce: regionálne centrum – TT, TN, ZA
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min 2. stupňa, znalosť v školskej a VPaP problematiky, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min. 8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom, prax vo vytváraní funkčných sietí, znalosť regionálnych pomerov a špecifík, znalosť akčných plánov Najmenej rozvinutých okresov, orientácia v problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií a/alebo v projektovom manažmente a myslení.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk