Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Odborná práca v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov. V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandardy pre systém VPaP. Stanovujú základnú metodológiu, rámce a postup pre tvorbu štandardov. Vypracúvajú štandardy podľa stanovenej základnej metodológie, rámcov a postupu pre tvorbu štandardov. Zúčastňujú sa na intenzívnych pracovných rokovaniach podľa stanoveného harmonogramu a špecializovanej oblasti konkrétnej pracovnej skupiny. Zodpovedajú za: Zadefinovanie a spracovanie základnej filozofie a dizajnu inovovaného systému VPaP založenom na multidisciplinárnom prístupe pre inklúziu; Práca na hlavných a koncepčných dokumentoch pre systém VPaP (vrátane zadefinovania potrieb pre kvalitné VPaP); Vytvorenie obsahových, výkonových, procesných, materiálno-technických štandardov s jednotnou platnosťou pre všetky zložky systému VPaP; Zadefinovanie priamych aktérov a ďalších kľúčových spoluaktérov VPaP, vrátane ich rolí, úloh vo vzťahu k dieťaťu v centre pozornosti výchovy a vzdelávania; Vo vzťahu k tvorbe a implementácii štandardov v celom systéme VPaP

Mzda (brutto)
Od 1700 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP problematiky, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min. 8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk