Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  • Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj.
  • Prostredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na cielenej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov.
  • Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitúcie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových dopytovo orientovaných projektov, podporujú spoluprácu a zabezpečujú komunikáciu a prenos informácií medzi HPC (hlavné projektové centrum) a RPC.
  • Podieľajú sa na príprave a spracovávaní priebežných a súhrnných odborných výstupov vo vzťahu k príprave a realizácii dopytovo orientovaných projektov v inštitúciách oprávnených sa zapojiť do DOV.

Mzda (brutto): od 1800 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu

Termín nástupu: 01.10.2019 / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní:
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca:
VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom manažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov.

Pozícia vhodná pre absolventa:   Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
personalne@vudpap.sk