Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Práca v riešiteľských tímoch v čiastkovej aktivite. Pripravujú a realizujú proces akreditácie vzdelávacieho programu. Podieľajú sa na príprave, realizácii, priebežnej a záverečnej evalvácii vzdelávacej aktivity:
– oslovenie a motivácia frekventantov, príprava vstupných kritérií a podmienok certifikácie pre frekventantov, evidencia výstupov frekventantov vzdelávania, spracovanie súhrnných výstupov a evalvačných správ, mapovanie progresu a rozvoja kľúčových odborných/profesijných kompetencií frekventantov vzdelávacích aktivít;
– spolupráca s lektormi, príprava harmonogramov, cieľov a metodológie vzdelávacích aktivít;
– spolupráca pri plánovaní, organizácii, materiálno-technickom a administratívnom zabezpečení priebehu vzdelávacích aktivít. Zodpovedajú za: Naplnenie priamej cieľovej skupiny vzdelávacích aktivít (vzdelávanie metodikov v KVaKP – 85 frekventantov; PZ a OZ v MŠ/ZŠ/SŠ – 1000 frekventantov); Realizácia vzdelávacích aktivít; Evalvácia vzdelávacích aktivít a spracovanie čiastkových výstupov, evalvačných správ.

Mzda (brutto)
Od 1800 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP problematiky, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min. 8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk