Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Pracuje v expertných riešiteľských tímoch/pracovných skupinách, kde sa tvoria:
– vzdelávacie programy a obsahy pre potreby realizácie vzdelávacích aktivít
– prehľad existujúcich domácich a zahraničných vzdelávacích programov pre rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP, priebežne sa tvoria zoznamy vzdelávacích programov, ktoré je potrebné vypracovať/dopracovať/inovovať a predložiť na akreditáciu
– plány kontinuálneho vzdelávania a prípravy súčasných a budúcich ľudských zdrojov v systéme VPaP a ďalších spoluaktérov VPaP, vrátane tých, ktoré reflektujú novovynárajúce sa vzdelávacie potreby vo vzťahu k uplatňovaniu multidisciplinárneho prístupu v inkluzívnom vzdelávaní a výchove;
– koncepčné výstupy vzťahujúce sa na systémové opatrenia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v systéme VPaP.

Mzda (brutto)
Od 1800 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP problematiky, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min. 8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk