PROGRAM
REGISTRÁCIA (do 19.10.2020)

Opatrenia sa sprísnili, a tak prichádzame s novinkou, ktorou je bezplatná online študentská konferencia. Študentom prinesie širokú paletu tém, z ktorých si budú môcť vybrať tie webináre (v každom bloku 3 paralelné témy), ktoré sa im najviac hodia do ich konkrétneho kariérneho smerovania. Hlavné bloky konferencie pokrývajú témy:

  1. Na čo nám je psychológia?
  2. Dieťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami
  3. Kvalita v poradenstve
  4. Dieťa v škole
  5. Multidisciplinárny prístup

Okrem toho máme vyhradený priestor na prihlásenie doktorandov so svojimi prácami.