Schopnosť efektívne riešiť spory a drobné konflikty na pracovisku je kľúčovým faktorom na vytvorenie a udržanie dobrej tímovej spolupráce. Tá by mala byť základným pilierom každej fungujúcej organizácie, či už ide o školu alebo poradenské zariadenie. Ako môžeme vnímať a lepšie porozumieť konfliktu na pracovisku, ako mu predchádzať a čo pre to môže spraviť jednotlivec, či celá organizácia nám povie Jana Pružinská, lektorka sociálno-psychologického výcviku pod záštitou VÚDPaP a psychologička, ktorá sa dlhodobo zaoberá konfliktom a jeho riešeniu.

  • odpovedá Jana Pružinská
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím