KONTAKTNÝ FORMULÁR
  VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE
  A PATOPSYCHOLÓGIE


  Cyprichova 42
  831 05 Bratislava

  ☏ + 421 2 4342 0973
  e-mail: vudpap@vudpap.sk
  web: https://vudpap.sk

  IČO: 00681385
  DIČ: 2020796415

  bank. spojenie: 7000065164/8180
  IBAN: SK8481800000007000065164