Home»COVID-19»SARS-CoV-2 Dokumenty
SARS-CoV-2 Dokumenty2020-04-20T13:24:37+02:00

Dokumenty, ktoré vydal VÚDPaP v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre šírenie koronavírusu

Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

27 apríla, 2020|

Load More Posts

Kategórie

Go to Top